Strona główna Wydarzenia Świebodzice Będą sprawdzać deklaracje śmieciowe

Będą sprawdzać deklaracje śmieciowe

0

Gmina Świebodzice rozpoczyna kontrole danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja będzie dotyczyć ilości osób zamieszkałych, zgłoszonych na danej nieruchomości na terenie miasta.

Od 1 grudnia 2021 roku sprawdzana będzie zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Dotychczas przeprowadzone kontrole często potwierdzały, że zadeklarowana liczba osób nie pokrywa się z ilością osób faktycznie zamieszkałych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, mieszkańcy będą wzywani do udzielenia wyjaśnień. Zgodnie z przepisami prawa, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, konieczność zgłoszenia następuje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – informują urzędnicy ze świebodzickiego ratusza.

Mieszkańcy nieruchomości do czasu otrzymania wezwania mogą sami zgłosić rzeczywista liczbę osób zamieszkałych. – Apelujemy do wszystkich mieszkańców Świebodzic, u których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, do powiadomienia Gminy Świebodzice – obowiązkowo w przypadku zmiany adresu zamieszkania, narodzin dziecka lub zgonu członka rodziny – dodają urzędnicy.

Deklaracje można złożyć: 1) elektronicznie po przez skrzynkę podawczą ePUAP, podpisaną profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 2) papierowo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, 58-160 Świebodzice; 3) osobiście przychodząc do Wydziału Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 (pok. nr 2).

/UM Świebodzice, opr. mn/

Poprzedni artykułIle terminali dostępnych jest w programie Polska Bezgotówkowa?
Następny artykułKolejne świdnickie podwórka mają doczekać się przemiany [FOTO]