Strona główna 0_Slider Prawie pół roku od uchwały Rady Miejskiej udało się oczyścić brzegi Bystrzycy

Prawie pół roku od uchwały Rady Miejskiej udało się oczyścić brzegi Bystrzycy

0

Od 2016 roku Świdnica zawiera porozumienia z zarządcą rzeki i potoków w Bystrzycy na utrzymanie nabrzeży i skarp. W tym roku radni już 30 kwietnia podjęli uchwałę o kolejnej umowie i przeznaczeniu z budżetu miasta 75 tysięcy złotych na ten cel. Dopiero na przełomie września i października zadanie udało się wykonać. Dlaczego te działania są ważne dla miasta?

„W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac  w bieżącym roku. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w  Legnicy na 2021 rok przeznaczyło kwotę 40.000,00 zł jako swój udział w porozumieniu, natomiast Gmina Miasto Świdnica kwotę 75.000 zł, z czego 50.000 zł na utrzymanie  brzegów, skarp, a także międzywala rzeki Bystrzycy i potoku Witoszowskiego oraz 25.000 zł na utrzymanie brzegów oraz czystości zbiornika Witoszówka I w Parku Centralnym” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Radni zgodzili się na zawarcie porozumienia, ale przez wiele miesięcy nic się nie działo, a chaszcze równomiernie porosły brzegi i skarpy.

– Ze względu na zmiany proceduralne, porozumienie, dotyczące utrzymania międzywala i wysokich skarp wałów rzeki Bystrzycy i Potoku Witoszowskiego na terenie Gminy Miasto Świdnica oraz zbiornika Witoszówka I w obrębie Parku Centralnego w Świdnicy, oczekiwało w Wodach Polskich na stosowną decyzję. Dzięki uzyskanej akceptacji, w najbliższych dniach, jeszcze w sezonie letnim, spodziewane jest podpisanie dokumentu, wyłonienie wykonawcy i realizacja prac – informował 18 sierpnia 2021 roku Jarosław Garbacz, główny specjalista Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Porozumienie zostało zawarte 24 sierpnia, a umowa na wykonanie prac związanych z utrzymaniem międzywala i wysokich skarp brzegów położonych wzdłuż rzeki Bystrzycy poprzez usuwanie samosiewów drzew i krzewów oraz wykaszanie traw i chwastów na brzegach i skarpach (…) została przez miasto zawarta 24 września. Koszt to blisko 100 tysięcy złotych.

Jak poinformował Urząd Miejski w Świdnicy na portalu społecznościowym, po wykoszeniu nabrzeża Bystrzycy zostały wysprzątane w ramach prac społecznie użytecznych.

/red./
Fot. red. i UM w Świdnicy

Poprzedni artykułBezpłatna konferencja dla przedsiębiorców w Świdnicy
Następny artykułLiczba zakażeń wciąż wysoka. Jaka sytuacja w powiecie świdnickim?