Strona główna 0_Slider Modernizacja basenu letniego. Unieważniono przetarg na przebudowę wejścia i sanitariatów

Modernizacja basenu letniego. Unieważniono przetarg na przebudowę wejścia i sanitariatów

6

Na 2,5 mln złotych szacowano koszt planowanej przez świdnicki magistrat budowy sanitariatów oraz przebudowy strefy wejściowej na teren modernizowanego właśnie kompleksu basenowego przy ulicy Śląskiej. Do ogłoszonego przez miasto przetargu zgłosił się jednak tylko jeden wykonawca, który zaoferował realizację prac za przeszło pięć milionów złotych. Z tego względu podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

wiz. Pracownia Projektowa PION/materiały przetargowe Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Przypomnijmy, rozpoczęcie wyczekiwanej przez mieszkańców modernizacji basenu letniego poprzedziły kilkuletnie przygotowania. W listopadzie 2016 roku Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych. W kolejnych latach miejska spółka wodociągowa czterokrotnie ogłaszała przetargi na wykonanie inwestycji. Wszystkie próby wyłonienia wykonawcy prac kończyły się jednak fiaskiem. W kwietniu 2020 roku zdecydowano, że odkryte kąpielisko przy ulicy Śląskiej wróci pod kontrolę miasta. Piąty przetarg zakończył się ostatecznie wyłonieniem firmy, której powierzono przebudowę wodnego kompleksu za kwotę blisko 30,5 mln złotych, przy czym na etapie prac projektowych zdecydowano się na wprowadzenie zmian do projektu przebudowy, które – jak tłumaczyli świdniccy urzędnicy – mają “przede wszystkim poprawić funkcjonalność kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej”. Korekty mają zwiększyć koszt modernizacji o około 2,5 mln złotych.

Zakres przebudowy basenów obejmuje m.in. budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m² wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej, budynku technologii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną, małą architekturą oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch zabytkowych rzeźb. Nowością na kąpielisku będzie wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam m. in.: armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie jeżyków, liści czy też muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco starszych amatorów wodnych kąpieli będzie 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostaną w platformy dla osób niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula generująca fale, gejzery powietrzne, ścieka pontonowa czy też przyrządy do masażu. Dla szukających ochłody i cienia przygotowane zostaną drewniane altany – wyliczała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Na tym nie koniec zmian na terenie kompleksu basenowego przy ulicy Śląskiej. W planach jest bowiem m.in. przebudowa strefy wejściowej, budowa dodatkowych sanitariatów oraz szatni, a także rewitalizacja zieleni w obrębie kąpieliska. – Realizujemy to zadanie osobno, ponieważ wcześniejszy plan funkcjonalno-użytkowy zakładał jedynie przebudowę niecek basenowych, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę budynku technologicznego. Chcemy tym zadaniem dopełnić całość prowadzonej obecnie przebudowy basenów – wyjaśniał na początku września wiceprezydent Jerzy Żądło. – W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonania przebudowy istniejących pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów, remont wieżyczki na budynku wraz z przebudową dachu i kas biletowych. Powstaną dodatkowe przebieralnie i sanitariaty. W ramach prac będzie także wykonane zagospodarowanie terenu przyległego – tłumaczyła z kolei rzecznik świdnickiego magistratu. Na realizację tych prac, które miałyby zostać zakończone do 30 czerwca 2022 roku, w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 2,5 mln złotych.

5 października poinformowano, że do ogłoszonego przez Urząd Miejski w Świdnicy przetargu stanęła tylko jedna firma – spółka Transcom z Katowic, czyli aktualny wykonawca modernizacji świdnickiego kąpieliska. W złożonej ofercie zaproponowano wykonanie przebudowy strefy wejściowej oraz budowy sanitariatów za kwotę niemal 5 mln 263 tys. złotych, czyli ponad dwukrotnie wyższą od planowanego budżetu. W tej sytuacji podjęto decyzję o unieważnieniu zamówienia. – Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty – poinformowała prezydent Świdnicy w opublikowanym zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania.

O dalszych decyzjach związanych z realizacją tego zadania będziemy informować.

Wizualizacje przygotowane przez Pracownię Projektową PION:

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułSzkoła językowa zaprasza na swoje 15 urodziny do Galerii Świdnickiej
Następny artykułWorek medali na koniec sezonu