Strona główna 0_Slider Świdnicka obwodnica coraz dalej? Przygotowanie projektu odsuwa się w czasie

Świdnicka obwodnica coraz dalej? Przygotowanie projektu odsuwa się w czasie

8

Już od dwudziestu lat trwają starania związane z budową południowej obwodnicy Świdnicy. Jeszcze pół roku temu zapowiadano, że prace projektowe związane z drogową inwestycją zostaną zrealizowane w ciągu dwóch lat. Opracowanie wymaganej dokumentacji może jednak nastąpić później niż planowano. W tym roku ma zostać przeprowadzona jedynie procedura przetargowa, w ramach której wyłoniony zostanie wykonawca projektu.

“Mała obwodnica” Świdnicy na odcinku Słotwina – rondo Solidarności

Pierwsze kroki w sprawie budowy obwodnicy świdniccy samorządowcy podjęli w 2001 roku. W porozumieniu z gminą Świdnica oraz starostwem powiatowym zlecono sporządzenie studium techniczno-ekonomicznego, w ramach którego dokonano wyboru południowego wariantu przebiegu obwodnicy, a także koncepcji programowo-przestrzennej. W kolejnych latach udało się także uzyskać decyzję środowiskową. Bez pomocy z zewnątrz miasto nie miało jednak szans na samodzielne podjęcie budowy, której koszt szacowano 10 lat temu na około 470 mln złotych. Z tego względu wielokrotnie zwracano się do kolejnych rządów o uwzględnienie drogowej inwestycji w krajowych planach budowy dróg. Apele w tej sprawie kierowali posłowie Ziemi Świdnickiej, władze miasta, a także mieszkańcy.

Dotychczasowe próby przekonania rządzących o konieczności budowy południowej obwodnicy Świdnicy, dzięki której możliwe stałoby się wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, nie przyniosły oczekiwanego efektu. Nadzieje na realizację inwestycji dodatkowo oddaliły się wraz z rozpoczęciem prac projektowych przy planowanej drodze ekspresowej S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą, Wałbrzychem i węzłem S3 w Bolkowie. Wszystkie opracowane warianty przebiegu tej trasy zakładającą budowę S5 na północ od Świdnicy. Takie rozwiązanie umożliwiłoby, co prawda, odciążenie obecnego, miejskiego odcinka drogi krajowej nr 35, jednak nie rozwiązałoby problemu związanego z ruchem tranzytowym na drogach wojewódzkich przebiegających przez miasto.

W tej sytuacji, po dwudziestu latach starań i wobec braku rządowych planów w tym zakresie, inicjatywę w sprawie drogowej inwestycji ponownie postanowili przejąć samorządowcy. – Po kilku nieudanych próbach budowy obwodnicy, zarówno jeśli chodzi o projekt, jak i realizację, pojawia się kolejna “jaskółka”. W grudniu 2020 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, która dotyka bardzo ważnej zmiany. Poza zadaniami, które w mieście Świdnica w ramach tego programu realizujemy, pojawiła się możliwość realizacji zadań związanych z budową obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Na tej podstawie samorząd województwa dolnośląskiego zaproponował pani prezydent podpisanie porozumienia o zastępstwie inwestorskim. Ma ono polegać na tym, że w okresie dwóch lat od podpisania porozumienia miasto wykona projekt budowlany budowy południowo-zachodniego obejścia Świdnicy – tłumaczył na początku marca Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

“Wojewódzka” obwodnica miałaby zaczynać się w rejonie Słotwiny, przebiegając następnie wzdłuż zachodniej i południowej granicy miasta, kończąc się na wysokości Boleścina. – Przebieg drogi odpowiada projektowanemu korytarzowi obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35, która z uwagi na przyjęty do realizacji wariant drogi ekspresowej S5 nie będzie realizowana. Ten korytarz jest wyznaczony zarówno w studium, jak i w planach zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej i wiejskiej Świdnica – wskazywał Gleba. Ostateczny przebieg trasy zostanie ustalony podczas prac projektowych, których koszt szacowany jest na 1,5 mln złotych. Zgodnie z zawartym porozumieniem, połowę tej kwoty pokryje samorząd wojewódzki, zaś pozostała część pochodzić będzie z budżetu miasta.

Jak się teraz okazało, opracowanie wymaganej dokumentacji może nastąpić później niż planowano. Pół roku temu zakładano, że zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2021-2022. Obecnie przewiduje się, że prace nad projektem prowadzone będą w latach 2022-2024. – W wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem a Województwem Dolnośląskim, uległ zmianie zakładany pierwotnie termin realizacji zadania. W związku z tym pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego zostaje przesunięta na lata 2022-2024. W roku bieżącym zostanie przeprowadzona jedynie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy opracowania projektowego – poinformował dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą świdniccy radni zajmą się podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

Michał Nadolski
[email protected]