Strona główna 0_Slider Rewitalizacja Parku Młodzieżowego opóźniona. Czy będzie drożej?

Rewitalizacja Parku Młodzieżowego opóźniona. Czy będzie drożej?

13

Jak informuje rzeczniczka świdnickiego magistratu, prace przy rewitalizacji Parku Młodzieżowego mają się przedłużyć o miesiąc. Z wykonawcą został podpisany aneks do umowy. Wiadomo też, że zostały wykonane dodatkowe prace.

Prace rozpoczęły się półtora roku temu. Rewitalizacja parku przy ul. Spacerowej i Armii Krajowej od początku budziła duże emocje. – Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym było uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru – zapowiadał magistrat. W zapowiedzi dotyczące zachowania “leśnego charakteru” Parku Młodzieżowego powątpiewała grupa świdniczan, apelując o umiar w zakresie planowanej wycinki. Ich obawy wynikały m.in. z wniosków zawartych w jednej z wykonanych na zamówienie miasta inwentaryzacji dendrologicznych, w której wskazano na konieczność usunięcia aż 717 drzew. Dzięki staraniom społeczników decyzja została zmieniona. W oparciu o przygotowaną na nowo dokumentację wałbrzyska delegatura Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyraziła zgodę na usunięcie 194 drzew (na podstawie decyzji z 1 lipca oraz 19 sierpnia 2020 roku), samosiewów o powierzchni około 4371m², a także na wykonanie cięć sanitarnych i wiązań linowych w koronach drzew, czy też odtworzenie zieleni na terenie parku – wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń.

Na tej podstawie ogłoszone zostało zamówienie na realizację dalszych prac w Parku Młodzieżowym, obejmujące – oprócz wspomnianej wycinki – m.in. zasadzenie 149 nowych drzew, wykonanie nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonanie łąki kwietnej. Za kwotę około 2 mln 918 tys. złotych realizację tych robót powierzono konsorcjum firm FHU “Borowski” ze Świdnicy oraz “OGRODY” ze Świebodzic, które w styczniu 2021 roku przystąpiły do wykonania zleconych prac. W wielu miejscach istniejące runo zastąpiły zupełnie nowe rośliny. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się 2 września, ale trwały nadal.

– Prace w parku wykonywane są na mocy dwóch umów. Jedna z nich obejmuje remont ciągów komunikacyjnych, budowę infrastruktury technicznej i małej architektury. Prace te zgodnie z umową zostaną zakończone do 30.09.2021 r. Druga umowa natomiast związana jest z zagospodarowaniem zieleni w parku. Prace te zostały zakończone 1 września br. W ramach tej umowy przez okres 3 lat prowadzone będą także prace pielęgnacyjne „założonej zieleni”. W parku usunięto 195 drzew – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Przyczyną wydłużenia o miesiąc terminu realizacji inwestycji była konieczność wykonania robót dodatkowych, nieujętych w projekcie, tj. remont murków kamiennych od strony ul. Armii Krajowej i ul. Spacerowej, przebudowa schodów wraz z montażem balustrad, poszerzenie jednej z alejek w celu umożliwienia dojazdu i późniejszej prawidłowej eksploatacji przez służby porządkowe, montaż dodatkowej latarni przy skrzyżowaniu alejek w rejonie obelisku, odszukanie, odkopanie i wyeksponowanie pozostałych słupków granicznych „Twierdzy Świdnickiej”.

Czy dodatkowe prace pociągną za sobą dodatkowe wydatki? – Całkowite koszty realizacji zadania będą znane po jego zakończeniu – podaje rzeczniczka.

/asz/
Zdjęcia Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułPiłkarz IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w kadrze DZPN
Następny artykułWyłonili wielkich triumfatorów Żarowskiego Mundialu Piłkarskiego