Strona główna Wydarzenia Świebodzice Świebodzice. Opłaty za wywóz śmieci pójdą w górę

Świebodzice. Opłaty za wywóz śmieci pójdą w górę

0

Od 1 października 2021 w Świebodzicach będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów. Zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą, miesięczna opłata za wywóz śmieci wzrośnie do 31 złotych za każdego mieszkańca.

Aktualna stawka opłat za odpady zebrane selektywnie wynosi 19,90 zł za jednego mieszkańca i obowiązuje od 1 września 2019 roku. Zgodnie z przyjętą 25 sierpnia uchwałą w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za wywóz śmieci będzie wynosiła 31 zł miesięcznie za każdego mieszkańca. W przypadku niewywiązania się z obowiązku segregowania odpadów, opłata wynosić będzie 62 zł za osobę.

Czym uzasadniono konieczność wprowadzenia podwyżki? – Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów. Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców przy jednoczesnym wzroście kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny jest nieunikniona – wyjaśniają urzędnicy.

W tym kontekście podkreślenia wymaga zwłaszcza wzrost kosztów składowania odpadów w latach 2019-2021 wynoszący od 33% do nawet 105% dla poszczególnych frakcji. Należy zauważyć, że gmina za pobraną opłatę zobowiązana jest do zapewnienia mieszkańcom pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i przyjmowanie ich przez PSZOK. Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej proces gospodarowania odpadami musi się równoważyć miedzy pobranymi opłatami od mieszkańców a kosztami odbioru i ich zagospodarowania – tłumaczą pracownicy świebodzickiego ratusza.

25 sierpnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach za wprowadzeniem podwyżki zagłosowało sześciu radnych (Grażyna Bieniada, Ewa Dziwosz, Jan Klepiec, Janusz Kościukiewicz, Zdzisław Pantal, Adam Pofelski), przeciw było czterech (Aneta Dobosz, Marek Gąsior, Bogdan Kożuchowicz, Sławomir Łukawski), a czterech samorządowców wstrzymało się od głosu (Patryk Biały, Halina Mądra, Adam Tobiasz, Krystian Wołoszyn).

/UM Świebodzice, opr. mn/