Strona główna Artykuł sponsorowany Pomoc dentystyczna a asystentka stomatologiczna – czym różnią się te dwa zawody?

Pomoc dentystyczna a asystentka stomatologiczna – czym różnią się te dwa zawody?

0

Pomoc dentystyczna i asystentka stomatologiczna to zawody o zbliżonym zakresie obowiązków, które różnią się pod kilkoma względami. Sprawdź, jakie są codzienne zadania osób pracujących na tych stanowiskach, a także dowiedz się, jak zostać asystentką stomatologiczną lub pomocą dentystyczną. 

Asystentka stomatologiczna – czym się zajmuje w codziennej pracy?
Asystentka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Praca w tej profesji w głównej mierze polega na pomaganiu lekarzowi dentyście w jego codziennych obowiązkach. Z uwagi na czynne uczestnictwo w różnych procedurach medycznych, osoba, która chce podjąć pracę w charakterze asystentki stomatologicznej, musi posiadać wykształcenie kierunkowe. Asystentka stomatologiczna po szkole we Wrocławiu jest rzetelnie przygotowana do pełnienia zadań zawodowych, takich jak:

 • organizowanie stanowiska pracy lekarza zgodnie z zasadami ergonomii,
 • dbanie o sterylność i czystość gabinetu,
 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu oraz dbanie o jego komfort psychiczny,
 • obsługiwanie sprzętu leczniczego i diagnostycznego,
 • odkażanie, konserwowanie i wyjaławianie narzędzi oraz urządzeń stomatologicznych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów,
 • współdziałanie ze stomatologiem podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kompletowanie zestawów wyrobów medycznych, leków oraz materiałów używanych podczas zabiegów w jamie ustnej,
 • współpracowanie z pracownią techniki dentystycznej, stacją sanitarno-epidemiologiczną, a także poradnią radiologiczną.

Nauka w szkole policealnej we Wrocławiu trwa rok. W ciągu dwóch semestrów słuchacze poznają zagadnienia takie jak m.in. anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia, ergonomia i materiałoznawstwo w stomatologii, technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym, BHP i pierwsza pomoc oraz zawodowy język obcy. Ponadto szlifują oni swoje umiejętności praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Pomoc dentystyczna – co to za profesja?
Pomoc dentystyczna zalicza się do grupy zawodów określanych jako pomocniczy personel medyczny. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wspiera lekarza stomatologa oraz asystentkę stomatologiczną w ich codziennych obowiązkach. Do zadań pomocy dentystycznej należy m.in.:

 • wyznaczanie terminów zabiegów w uzgodnieniu z lekarzem,
 • prowadzenie ewidencji pacjentów oraz kart chorób,
 • sprzątanie pomieszczeń i przygotowywanie stanowiska pracy stomatologa,
 • dezynfekowanie, odkażanie i wyjaławianie narzędzi dentystycznych,
 • przygotowywanie razem z asystentką stomatologiczną sprzętu diagnostycznego i leczniczego,
 • przygotowywanie, na polecenie lekarza lub asystentki, materiałów i narzędzi do wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych,
 • uczestniczenie w zabiegach profilaktycznych prowadzonych przez zespół stomatologiczny,
 • wykonywanie czynności higieniczno-leczniczych według instrukcji lekarza lub asystentki stomatologicznej.

    Obecnie nie istnieją szkoły, które przygotowują do pracy w charakterze pomocy dentystycznej. Wykształcenie, jakie powinna mieć osoba na tym stanowisku, różni się w zależności od zakresu obowiązków. Czynne asystowanie podczas zabiegów, profilaktyka, podawanie leków czy przygotowywanie wypełnień wymagają wykształcenia kierunkowego medycznego, np. pielęgniarskiego, lub ukończenia policealnej szkoły dla asystentek stomatologicznych we Wrocławiu. Jeśli zadania pomocy dentystycznej dotyczą prostszych czynności, takich jak zapisywanie pacjentów, organizacja stanowiska pracy stomatologa, sprzątanie gabinetu oraz podawanie narzędzi, wystarczy wykształcenie średnie ogólne oraz przyuczenie do zawodu, które odbywa się podczas pracy z dentystą.

/Artykuł sponsorowany/