Strona główna 0_Slider Od dróg po remont szkoły. Inwestycje w gminie Świdnica

Od dróg po remont szkoły. Inwestycje w gminie Świdnica [FOTO]

0

Niektóre są już na ukończeniu, drugie w toku. W gminie Świdnica trwa realizacja wielu inwestycji, wśród których są drogi, parkingi, świetlice i szkoła.

Droga w Pogorzale

Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię asfaltową w Pogorzale. W ramach realizowanej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 200 m o szer. 3,0 m, w granicach działek nr 195, 196 (odcinek za świetlicą).

Zakończenie zadania zgodnie z podpisaną umową przewidziane jest na październik 2021 r. Wartość zadania wyniesie 130 tys. zł Wykonawcą zadania jest firma: ŚPBDiM Sp. z o.o. ze Świdnicy. Środki na ich realizację w całości pochodzą z budżetu gminy Świdnica.

Świetlica w Opoczce

Elewacja zewnętrzna już gotowa, trwa nakładanie tynków a ściany wewnętrzne. W Opoczce trwa kolejny etap prac związanych z budową świetlicy wraz z szatnią sportową oraz pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Będzie to obiekt o podwyższonych parametrach charakteryzacji energetycznej.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych – listopad 2021 r. Koszt inwestycji to 2,6 mln zł w tym 1,3 mln zł wynosi dotacja unijna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Parking w Makowicach

W Makowicach powstaje nowy parking. W chwili obecnej prowadzone są tam prace wykończeniowe, przygotowywane jest oświetlenie, wkrótce montowane będzie oznakowanie pionowe oraz malowane będą znaki poziome.

Zakres prac to w szczególności wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, a także montaż oświetlenia typu LED, usadowiony zostanie tam także stojak na rowery.

Inwestycja w kwocie 149 000,00 zł objęta jest dofinansowanie w wysokości 41 372,00 zł w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa Szkoły w Bystrzycy Górnej

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie 3 nowych sal lekcyjnych, przebudowę sanitariatów, wykonanie wentylacji sal lekcyjnych, wymianę oświetlenia w klasach oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. Wartość zadania to 779 tys. zł., a realizowane jest w całości ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie przebudowy zaplanowano na 15.10.2021 r.

Przebudowa drogi w Lutomi Dolnej

Trwa przebudowa drogi gminnej za kompleksem ORLIK w kierunku drogi powiatowej. Obecnie układane są tam kolektor główny i przykanaliki kanalizacji deszczowej. W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutomia Dolna” wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 220 m o szer. 4,0 – 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową, w granicach działki nr 12. Zakończenie zadania przewidziane jest na październik 2021 r. Wartość inwestycji to koszt 600 tys. zł.

/Źródło Urząd Gminy Świdnica/