Strona główna Wydarzenia Nadajesz się na żołnierza? Zbliża się kwalifikacja wojskowa

Nadajesz się na żołnierza? Zbliża się kwalifikacja wojskowa

0

W okresie od sierpnia do listopada na terenie części województwa dolnośląskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podległych temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa przeprowadzona jest w dwóch terminach: od 7 kwietnia do 23 lipca, a także od 9 sierpnia do 19 listopada. Na Dolnym Śląsku w pierwszym terminie kwalifikację przeprowadzono na terenie powiatów: górowskiego, karkonoskiego, legnickiego, lubińskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, strzelińskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, złotoryjskiego, a także w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. W drugim terminie kwalifikacje prowadzone będą w pozostały powiatach województwa dolnośląskiego, w tym w powiecie świdnickim.

W całym kraju kwalifikację wojskową przeprowadzi około 400 powiatowych komisji lekarskich powołanych przez wojewodów. Przed komisjami będą musieli stawić się:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
    1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest zabrać ze sobą: dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; posiadaną dokumentację medyczną; 1 fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy do książeczki wojskowej; dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki; w przypadku braku możliwości stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

W powiecie świdnickim kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach 14 września – 29 października 2021 roku (kobiety: 27 października 2021 roku). Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Świdnicy winny obowiązek ten spełnić w terminie od 5 do 27 października 2021 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, która będzie się mieścić w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, przy ulicy Sikorskiego 41.

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

/WKU Kłodzko, DUW, opr. mn/

Poprzedni artykułModna i praktyczna torba na laptopa dla mężczyzny. Komentarz stylisty…
Następny artykułKalkulator OC – sprawdź, ile wyniesie cię składka za ubezpieczenie samochodu