Strona główna Artykuł sponsorowany Ile kosztuje notariusz? Dowiedz się, jak korzystać z kalkulatora kosztów notarialnych!

Ile kosztuje notariusz? Dowiedz się, jak korzystać z kalkulatora kosztów notarialnych!

0
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre sprawy są sfinalizowane w postaci aktu notarialnego. Oznacza to, że musimy się udać do kancelarii notarialnej, przedstawić stosowne dokumenty, poddać się czynnościom notarialnym i zapłacić niemałą kwotę za obsługę. Usługi notarialne świadczone dla firm są obarczone wyższymi kosztami, niż dla osób prywatnych w sytuacjach, gdy kwota transakcji jest wyższa. Czy można zaplanować koszty notarialne przed podjęciem decyzji o transakcji?
Skorzystanie z usług notariusza jest nieodzowne w różnych, ważnych sprawach. Należy do nich zmiana własności nieruchomości, umowa o dużej wartości, świadczenia alimentacyjne itd. W każdym przypadku wymagane jest osobiste stawienie się i podpisanie dokumentów. Przepisy obowiązujące w Polsce nie dają możliwości ominięcia biura notarialnego przy sprzedaży działki budowlanej, mieszkania, czy domu. Dokumenty w formie aktu notarialnego sporządza notariusz, który prowadzi tego typu sprawy dla swoich klientów. Powstaje pytanie, ile za to zapłacimy? Czy można zaplanować koszty notarialne przed podjęciem decyzji o transakcji? Kalkulator kosztów notarialnych pomoże oszacować, ile będą nas kosztowały czynności notarialne w sprawach wymagających aktu notarialnego.

Opłaty za usługi notarialne
Kalkulator kosztów notarialnych pomoże w oszacowaniu opłaty za usługi w kancelarii. Wygodnie jest wybrać kancelarię notarialną, która na swojej stronie umieściła możliwość przeliczenia kosztów. Jest to praktyczny sposób na sprawdzenie opłat, zwłaszcza przy transakcjach związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości. Jak wiadomo, koszty w takich przypadkach mogą być spore. Zakup nieruchomości obciąża finansowo kupującego. Koszty to nie tylko sama cena transakcyjna, ale także dodatkowe opłaty, w tym koszty związane ze sporządzeniem przez kancelarię aktu notarialnego. Kalkulator opłaty notarialnej ma pomóc w szacunkowym obliczeniu maksymalnej wysokości opłat w związku z transakcją zmiany właściciela nieruchomości. Istnieje oczywiście pewien margines błędu, który zależy indywidualnie od każdej transakcji. Dlatego warto potwierdzić ostatecznie w kancelarii koszty notarialne. Kalkulator podaje bowiem szacunkowe kwoty.

Kalkulator kosztów notarialnych
Bez względu na lokalizację – województwo, czy miasto, w którym znajduje się placówka notariusza, ceny usług notarialnych są zasadniczo regulowane przez kalkulator opłaty notarialnej. Można go znaleźć na stronie internetowej, obok wykazu usług i innych informacji o kancelarii. Jednak w praktyce, nie powinniśmy polegać wyłącznie na wysokości kwot, które są tam wyliczane. Kalkulator pomoże nam zorientować się jedynie co do ceny rynkowej za obsługę. Notariusz wycenia usługi za każdym razem indywidualnie. Od czego zależą różnice w kosztach? Mogą one wynikać z jakości dokumentów, które przedstawimy do zweryfikowania. Wpływ na opłatę mają także kwoty, które są przedmiotem transakcji.

Podsumowując, orientacyjne ceny usług notarialnych poda nam kalkulator kosztów notarialnych. Jednak o faktycznej wysokości opłaty otrzymamy informację w biurze, po tym, jak notariusz zapozna się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danej sprawy.

Koszty notarialne – kalkulator opłat przy zakupie nieruchomości
Wiele spraw, przy których zaangażowana jest kancelaria notarialna, dotyczy zmiany właściciela nieruchomości. Są to transakcje polegające na zbyciu działki budowlanej, mieszkania własnościowego lub prawa do lokalu spółdzielczego. Czy ceny, które oferują kancelarie notarialne, różnią się w poszczególnych miastach w Polsce?  Jeżeli kupujemy mieszkanie w Warszawie, czy zapłacimy tyle samo za akt notarialny, co za podobny zakup na przykład w Katowicach? Teoretycznie ceny powinny nie odbiegać pod tym względem od siebie, ale praktyka może okazać się inna. Na terenie całej Polski koszty notarialne kalkulator wylicza na takim samym poziomie, bez względu na lokalizację. Jednak skoro w praktyce zależą one od jakości dokumentów, to kalkulator opłaty notarialnej nie uwzględnia indywidualnych uwarunkowań. Dlatego finalnie warto zapytać w kancelarii notarialnej, ile dokładnie zapłacimy za usługę, aby dobrze oszacować opłacalność transakcji i nie być zaskoczonym kwotą na fakturze.

Kalkulator opłaty notarialnej i księgi wieczyste
Zakup działki budowlanej częściowo zabudowanej lub niezabudowanej to jedna ze spraw, którą załatwimy w kancelarii notarialnej. Do sporządzenia aktu notarialnego – bo w takiej właśnie formie przygotowuje się umowę kupna-sprzedaży działki, wymagane jest przedstawienie kompletu dokumentów. Obowiązek ten spoczywa na stronie sprzedającej. W Polsce wszelkie akty własności dotyczące nieruchomości są ewidencjonowane w elektronicznych księgach wieczystych. Należy podać numer działki, notariusz weryfikuje go na stronie, a następnie sprawdza tożsamość właściciela na podstawie dowodu osobistego. Każdy w dowolnym momencie i bezpłatnie ma wgląd w księgi wieczyste wirtualnie. Notariusz pobiera za sprawdzenie stosowną opłatę zgodną z kalkulatorem opłaty notarialnej.

/Artykuł sponsorowany/