Strona główna Artykuł sponsorowany Certyfikat AEO

Certyfikat AEO

0
AEO to skrót od angielskiej nazwy “Authorised Economic Operator” i oznacza to upoważnionego przedsiębiorcę. Dzięki takiemu statusowi przedsiębiorca może o wiele łatwiej przejść przez procedury celne i korzystać z uproszczeń dotyczących przywozu i wywozu towaru.

Dodatkowo może być uznawany przez innych przedsiębiorców za wiarygodnego partnera handlowego. Oprócz tego jest to bardzo przydatne ze względu fakt, że tytuł ten obowiązuje we wszystkich krajach, które należą do Unii Europejskiej.

Czym jest AEO i kto może uzyskać taki status?
Według kodeksu cywilnego wniosek o przyznanie takiego tytułu może przedsiębiorca, który jest częścią międzynarodowego łańcucha dostaw, uczestniczy w czynnościach związanych z cłem i ma swoją siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej. Firma Pakuła Consulting przygotowuje świadectwo AEO oraz prowadzi wdrożenia AEO i szkolenia. W imieniu klienta kontaktuje się z organem celnym w celu wydania takiego świadectwa. Przedsiębiorca, który złożył taki wniosek, może uzyskać status:

  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych – AEOC
  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony – AEOS
  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony AEOF

Zasady przyznawania statusu są zawarte w przepisach prawa celnego unijnego i krajowego. Przyznawane jest ono dożywotnie i są aktualne we wszystkich krajach, które należą do Unii Europejskiej. Osoby jednak, które otrzymały go przed 1 maja 2016 roku muszą dokonać ponownej oceny. Wniosek można złożyć elektronicznie i bezpłatnie, a następnie oczekiwać rozpatrzenia w czasie nie dłuższym niż 180 dni.

Aby uzyskać tytuł AEO należy spełniać pewne ścisłe wymagania. Przede wszystkim trzeba mieć mieć czystą historię karalności, czyli prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem i być stabilnym finansowo. Należy posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz spełniać kryteria bezpieczeństwa w obszarze kontroli dostępu, procesów logistycznych i procesów z zakresu postępowania z różnymi rodzajami towarów. Dodatkowo należy posiadać także wykwalifikowanych pracowników z zakresu obrotu towarami.

Jakie są korzyści z posiadania statutu AEO?
Posiadanie statutu AEO niesie ze sobą wiele korzyści. Jest to wręcz podstawa w prowadzeniu biznesu spełniającego oczekiwania rynkowe. Dzięki temu ma się mniejszą kontrolę dokumentów i mniej kontroli fizycznych. W przypadku wytypowania przesyłki do kontroli są one traktowane priorytetowo i poza kolejnością. Dodatkowo otrzymuje się wcześniejsze powiadomienie o wybraniu przesyłki i można dokonać wyboru co do miejsca przeprowadzania kontroli. Kolejną zaletą jest szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz brak zobowiązań wobec niektórych z nich. W przypadku ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy czy uznanego nadawcy również można liczyć na dodatkowe uproszczenia. Podczas dokonywania transakcji rękojmia solidnego przedsiębiorcy przestrzegającego prawa wspólnotowego.

Dodatkowo dzięki statusowi AEO (certyfikacja opisana została na https://pakulaconsulting.pl/certyfikat-aeo) może dostać wiele pozwoleń o wiele szybciej. Na przykład na korzystanie z procedur specjalnych, na stosowanie zabezpieczenia generalnego, na magazyn składowania czasowego, na dokonywanie odpraw scentralizowanych oraz dodatkowe uprawnienia  w zakresie procedur uproszczonych np. samokontrola, zwolnienie z przedstawiania towaru.

Zdecydowanie warto ubiegać się o status AEO. Oprócz wielu korzyści i udogodnień jest to także potwierdzenie wysokiej jakości, wiarygodności i rzetelności firmy. Dzięki temu można zyskać większą wartościach w oczach swoich klientów i innych firm.

/Artykuł sponsorowany/