Strona główna 0_Slider Budynki wyremontowane, ale ulica musi jeszcze poczekać. Unieważniono przetarg na przebudowę Przechodniej

Budynki wyremontowane, ale ulica musi jeszcze poczekać. Unieważniono przetarg na przebudowę Przechodniej

1

Ze względu na zbyt wysoką cenę zaoferowaną przez wykonawców, Urząd Miejski w Świdnicy podjął decyzję o unieważnieniu zamówienia na przebudowę ulicy Przechodniej. Na remont śródmiejskiej uliczki, której nawierzchnia została rozkopana przy okazji wcześniej prowadzonych robót związanych z rewitalizacją kamienic, trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przypomnijmy, w ramach prac remontowych zrealizowanych dzięki środkom z budżetu miasta i unijnego programu rewitalizacji przy ulicy Przechodniej odnowionych zostało sześć kamienic. Remont istotnie odmienił wizerunek śródmiejskiej uliczki – odświeżone elewacje cieszą oko, jednak problemem pozostaje stan jezdni i chodników, które do dzisiaj nie zostały naprawione po zakończeniu robót związanych z doprowadzeniem miejskiego ogrzewania do rewitalizowanych budynków. Miejsca wykopów zasypano ziemią i kruszywem, a nierówna nawierzchnia chodników w dalszym ciągu właściwie uniemożliwia korzystanie z nich przez pieszych.

Remont drogi planowany był od początku na 2021 rok – wyjaśniała w ubiegłym roku Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu, dodając przy tym, że do momentu rozpoczęcia przebudowy miasto będzie utrzymywać nawierzchnię ulicy w stanie nadającym się do korzystania. 1 czerwca Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił przetarg na wykonanie właściwej przebudowy. W ramach drogowej inwestycji jezdnia Przechodniej miała zyskać nawierzchnię z kostki granitowej, a chodniki nawierzchnię z kostki i płyt granitowych. Zgodnie z warunkami przetargu, zakończenie przebudowy miało nastąpić do 31 maja 2022 roku.

Na początku lipca poinformowano, że do przetargu na przebudowę ulicy Przechodniej zgłosiły dwie firmy: Hypmar, który zaproponował realizację prac za blisko 818 tys. złotych, a także DROG-ZIEM z ofertą opiewającą na ponad 799 tys. złotych. Obie oferty znacznie przewyższyły jednak kwotę, którą Urząd Miejski w Świdnicy planował przeznaczyć na inwestycję. Z tego względu postanowiono unieważnić zamówienie. – Cena najkorzystniejszej oferty (799.500,00 zł) przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (560.000,00 zł), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty – przekazano w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania. O dalszych działaniach dotyczących planowanego remontu będziemy informować.

/mn/