Strona główna 0_Slider W jakim stanie jest Świdnica? Magistrat przygotował raport, mieszkańcy będą mogli zabrać...

W jakim stanie jest Świdnica? Magistrat przygotował raport, mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie

2

18 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, odbędzie się debata o stanie miasta, którą poprzedzi przedstawienie raportu podsumowującego funkcjonowania miasta w 2020 roku. Głos w dyskusji będą mogli zabrać również mieszkańcy, jednak aby skorzystać z tej możliwości konieczne jest zebranie 50 podpisów poparcia.

W trakcie zbliżającego się posiedzenia świdnickiej rady zaprezentowany zostanie „Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2020 rok”. W dokumencie podsumowane zostały działania podejmowane przez władze miasta w ubiegłym roku. Omówione zostały kwestie dotyczące finansów miasta, gospodarki mieszkaniowej, zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego, polityki społecznej, inwestycji, gospodarki odpadami, czy też oświaty oraz kultury. W raporcie zwrócono również uwagę na działania podejmowane przez magistrat w związku z pandemią COVID-19.

Rok 2020 to trudny czas walki z pandemią COVID-19 w Polsce i na świecie. Nasze dotychczasowe, codzienne życie zostało wywrócone do góry nogami przez systematyczne wprowadzanie obostrzeń przez rząd RP w celu ograniczenia zakażeń w społeczeństwie. Od marca 2020 roku musieliśmy mierzyć się z pandemicznymi obostrzeniami – wskazała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska we wprowadzeniu do opracowania. – Przez panującą od marca 2020 roku pandemię COVID-19 ucierpiał również budżet miasta. Początkowo zakładane plany dochodów bieżących i wydatków zostały bardzo szybko zweryfikowane przez pandemiczną rzeczywistość. Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów w walce z COVID-19, a także mniejsze wpływy z lokalnych danin doprowadziły do zmian w trakcie roku w budżecie Świdnicy. Zmuszeni byliśmy zrezygnować z części naszych planów inwestycyjnych i miejskich wydarzeń na rzecz oszczędności – dodała.

Jak wyglądały finanse Świdnicy w ubiegłym roku? – W 2020 roku dochody miasta wyniosły 292 712 920,48 zł. Wydatki miasta ogółem wyniosły 282 159 567,49 zł. Tak dobre wykonanie dochodów pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku finansowego. Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2020r. wyniosła 10 553 352,99 wobec planowanego deficytu na poziomie 6 887 920,35 zł.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 28 512 387,19 zł. Z tytułu dotacji ze źródeł UE i środków pozyskanych z pozostałych źródeł na realizację wydatków do budżetu miasta wpłynęła kwota 8 920 075,77 zł. Dochody bieżące wykonano na poziomie 268 400 940,84 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT wykonano na poziomie 66 866 092,00 zł. Do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 39 871 795,88 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnęły poziom 11 591 735,82 , co stanowi 127,37% planu budżetu miasta.
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wyniósł 117.902.052,46 – wyliczono w raporcie.

Ile było urodzeń i zgonów, małżeństw i rozwodów?

W raporcie przytoczono również dane demograficzne za 2020 rok:

Urodzenia
W ubiegłym roku w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 1551aktów urodzeń, tj. o 35 aktów więcej niż w roku 2019. Urodziło się więcej dziewczynek niż chłopców (różnica wynosi 45, w 2019 różnica wynosiła 11). Część aktów to akty dzieci urodzonych zagranicą, a zarejestrowane w Polsce – 145 (w 2019 – 278, w 2018 – 285, w 2017 – 218).

Najczęściej wybieranym przez rodziców imieniem żeńskim, podobnie jak w latach ubiegłych tj. 2019, 2018, 2017, 2015, 2014 i 2013, była Zuzanna (w roku 2016 Lena). Popularne wśród noworodków były również imiona: Zofia, Hanna, Lena, Julia, Maja, Alicja, Laura, Maria i Antonina. Najczęściej wskazywaniem imieniem męskim był Szymon, a w dalszej kolejności Jan, Antoni (w 2019 na pierwszym miejscu), Filip (w 2017 na pierwszym miejscu), Aleksander, Kacper, Franciszek i Mikołaj, Leon i dopiero na dziesiątym miejscu Jakub (imię, które cieszyło się przez ubiegłe lata wielką popularnością).

Liczba złożonych oświadczeń o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 roku wynosiła 426 (w 2019 roku – 439, w 2018 – 385, w 2017 – 462, w 2016 – 424, w 2015 – 422, w 2013 – 398, w 2012 – 374, a w 2011 roku – 362).

Małżeństwa i rozwody
Liczba małżeństw zawartych w ubiegłym roku na terenie miasta, gminy wiejskiej Świdnica i gminy Marcinowice wyniosła 277 (w 2019399, w 2018414, w 2017373, w 2016386, w 2015 442). Zawarto zatem o 122 związków małżeńskich mniej niż w 2019 roku. 166 małżeństw zostało zawartych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (w roku 2019 201, w roku 2018 169), z czego 29 śluby poza lokalem USC. Natomiast ślubów wyznaniowych odbyło się 114 (w 2019 198, w 2018 – 208).

60 aktów małżeńskich wpisano do rejestru stanu cywilnego po zawarciu małżeństwa za granicą i jest to liczba mniejsza o 24 w stosunku do roku ubiegłego (w 2019 roku 84, w 2018 – 117).

33 lata to największa różnica wieku dzieląca małżonków.

W 2020 roku do aktów małżeństw wpisano także znaczną liczbę wyroków rozwodowych 153 (w 2019192, w 2018183, w 2017 153, w 2016 – 198, w 2015 – 176).

Zgony
W 2020 roku zarejestrowano 1313 zgonów, tj. o 166 więcej w stosunku do roku 2019 (w 20191147, w 20181053, w 20171022, w 2016 – 954, w 2015922). Rokrocznie wzrasta ilość zarejestrowanych zgonów. Ponadto, do rejestru stanu cywilnego wpisano 30 aktów zgonów, które miały miejsce za granicą (w 201936 w 201816, w 201723, w 201629).

Mieszkańcy mogą zabrać głos w debacie

Z dokumentem, który podsumowuje pracę samorządu w ubiegłym roku można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy. W planowanej na 18 czerwca debacie nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Świdnica” mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta. – Zgodnie z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym, każdy, kto chciałby skorzystać z tej możliwości zobowiązany jest do złożenia do przewodniczącego rady miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 50 osób – przekazano w komunikacie świdnickiego magistratu.

/mn/

Poprzedni artykułSklep podologiczny – co sprzedaje i jak go wybrać?
Następny artykułAlkoholizm i jego objawy