Strona główna Temat dnia Przebudowa Pogodnej na finiszu

Przebudowa Pogodnej na finiszu [FOTO]

5

Do końca czerwca mają zostać ukończone prace związane z przebudową ulicy Pogodnej. W ramach drugiego etapu drogowej inwestycji zajęto się remontem odcinka prowadzącego do terenu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, a także przebudową parkingu znajdującego się na końcu ulicy.

W 2019 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy II etapu ul. Pogodnej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania w II kwartale 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 10.05.2020 roku podpisano umowę z firmą Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów na realizację zadania, która opiewała na kwotę 1 523 358,76 zł z czego dofinansowanie z FDS to 728 896,88 zł – informują świdniccy urzędnicy.

Jak dodają, w ramach inwestycji zajęto się przebudową jezdni i chodników, budową drogi rowerowa oraz nowego oświetlenia ulicznego. Przebudowany został także parking przed ciepłownią, na którym docelowo ma powstać 98 miejsc parkingowych.

/mn/