Strona główna Polityka Burmistrz Żarowa z absolutorium

Burmistrz Żarowa z absolutorium

0

24 czerwca radni Rady Miejskiej w Żarowie udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

W czwartek, przed głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Żarów za 2020 rok. Leszek Michalak przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie, które obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w minionym roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Raport jest udostępniony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radni zatwierdzili również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarów, który przewidywał realizację dochodów w kwocie 70 mln 601 tys. zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 70 mln 798 tys. zł, co stanowi 100,28% wykonania planu. Plan wydatków budżetowych zakładał z kolei kwotę 71 mln 151 tys. zł, a zrealizowano je w wysokości 68 mln 769 tys. zł. To w konsekwencji daje 96,65% wykonania planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę blisko 11 mln 492 tys. zł, a wydano kwotę niemal 11 mln 48 tys. zł. Ostatecznie budżet gminy za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 mln 29 tys. złotych.

Absolutorium to nie tylko ukoronowanie mojej pracy jako burmistrza miasta Żarów. To przede wszystkim wspólna praca radnych Rady Miejskiej, współpracowników, pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie i jednostek organizacyjnych. Udzielone absolutorium stanowi dowód uznania dla całego zespołu ludzi pracującego nad realizacją budżetu. Wszystkim im z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować. Wielkie podziękowania składam również na ręce radnych za dobrą współpracę – mówił burmistrz Leszek Michalak.

/UM Żarów, opr. mn/

Poprzedni artykułWakacje czas zacząć! Ponad 4 tys. uczniów świdnickich podstawówek zakończyło rok szkolny [FOTO]
Następny artykułCo? Gdzie? Kiedy? Weekendowy kalendarz wydarzeń