Strona główna Wydarzenia Strzegom Burmistrz Strzegomia z absolutorium

Burmistrz Strzegomia z absolutorium

0

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu jednogłośnie udzielili burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Sesja absolutoryjna odbyła się 7 czerwca.

Ubiegłoroczny budżet gminy Strzegom zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 9 mln 551 tys. złotych, przy planowanym deficycie wynoszącym 2 mln 860 tys. zł. Udało się osiągnąć dochód w wysokości ponad 142,2 mln złotych, wobec zakładanych 135,8 mln zł. Z kolei ubiegłoroczne wydatki budżetowe sięgnęły ponad 132,7 mln złotych, przy planach wynoszących 138,6 mln zł.

W ciągu roku budżetowego gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 615 600,00 zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich na kwotę 6 000 000,00 zł. Łączna kwota spłaconych zobowiązań wyniosła 6 615 600,00 zł. W roku 2020 gmina zaciągała nowe zobowiązania na kwotę 5 449 039,27 zł, w tym z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 249 039,27 zł oraz emisji obligacji z NWAI Dom Maklerski na kwotę 5 200 000,00 zł – wyliczono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok. Wielkość zadłużenia gminy Strzegom z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji wynosiła na koniec roku ponad 49 mln 631 tys. zł.

Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2020 roku wyliczono: przebudowę ul. Olszowej w Strzegomiu (kolejny etap), budowę ciągu pieszo-rowerowego Strzegom-Wieśnica, przebudowę ul. 3 Maja i ul. Strzelniczej w Strzegomiu, budowę dróg do gruntów rolnych w Stanowicach i Godzieszówku, rozpoczęcie modernizacji Fortu Gaj, przebudowę Warsztatu Terapii Zajęciowej, zakończenie budowy „Gwiezdnego podwórka” w PSP nr 2, oddanie do użytku dirt-parku, placów zabaw na OSiR-ze, w Goczałkowie Górnym i w Wieśnicy, organizację komunikacji gminnej, przebudowę świetlicy wiejskiej w Modlęcinie (utworzenie Centrum Sztuk Wizualnych), centrum Jaroszowa i zabytkowej bramy w Stanowicach, a także rozpoczęcie budowy remizy strażackiej w Tomkowicach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz komisję rewizyjną strzegomskiej rady. Za udzieleniem burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie wotum zaufania oraz  absolutorium z tytułu wykonania budżetu zagłosowało 20 radnych, 1 osoba była nieobecna.

/mn/

fot. UM Strzegom

Poprzedni artykułŁączą siły dla chorego Damiana. Do wylicytowania stukilometrowa off-roadowa przejażdżka
Następny artykułZdewastowano billboard kampanii „LGBT+ja”. „Akt wandalizmu podszyty najprawdopodobniej homofobią”