Strona główna 0_Slider Zadeptywany, rozjeżdżany, z fetorem ze śmietników. Czy jest nadzieja dla skweru w...

Zadeptywany, rozjeżdżany, z fetorem ze śmietników. Czy jest nadzieja dla skweru w centrum Świdnicy?

6

Pamiętam, jak było tu sporo drzew i krzewów, a na wiosnę cieszył głos śpiewających ptaków. Dzisiaj słychać głównie pijackie głosy. To był taki ładny skwer, a co z niego zostało – mówi z żalem pani Maria, mieszkanka budynku przy ul. Bohaterów Getta 2-4-6 w Świdnicy i pyta, czy ktoś uratuje to miejsce przed dalszą degradacją.

Świdnica z każdym rokiem pięknieje, ale zaplecze wciąż pozostawia wiele do życzenia. Poza podwórzami między Rynkiem a ul. Siostrzaną na terenach należących do miasta nic się nie zmienia. Podwórza przypominają klepiska, a coraz częściej zamieniają się w dzikie parkingi.

Dla kierowców nie ma żadnych ograniczeń. Coraz dalej wjeżdżają na trawnik. Zniszczone zostały krzewy, zostało niewiele drzew. Dodatkowo miedzy drzewami ustawiono mnóstwo kubłów, z których korzystają także okoliczne restauracje, wyrzucając masę opakowań i jedzenia. Kiedy jest ciepło, fetor jest nie do wytrzymania. No i oczywiście urządzane są libacje alkoholowe. To bardzo smutne – opisuje pani Maria. Kilkadziesiąt metrów dalej, na tyłach ul. Pułaskiego, sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Tam skwery należą do Spółdzielni Mieszkaniowej, która etapami zagospodarowuje tereny zielone i miejsca postojowe. Czy na zmiany może liczyć skwer, który ze swoich okien ogląda pani Maria? To teren należący do miasta. Jakie działania są podejmowane? Odpowiada rzeczniczka Urzędu Miejskiego, Magdalena Dzwonkowska:

„Miejski Zakład Nieruchomości prowadził rozmowy ze wspólnotami mieszkaniowymi położonymi wzdłuż ul. Pułaskiego w Świdnicy w sprawie wspólnej budowy boksów śmietnikowych. Nie przyniosły one jednak oczekiwanego efektu. MZN rozpoczął więc samodzielnie starania, aby zagospodarować ten teren. W kwietniu br. wykonane zostało „Opracowanie koncepcji architektonicznej lokalizacji wolnostojącej, zadaszonej osłony śmietnikowej (wiaty) wraz z koncepcją zagospodarowania wskazanego obszaru wewnątrz kwartału ograniczonego ulicą Pułaskiego, Bohaterów Getta i ul. Teatralną w Świdnicy”. Powyższa koncepcja zakłada uporządkowanie tej przestrzeni poprzez lokalizację wolnostojącej osłony śmietnikowej, utwardzonego parkingu naziemnego, utwardzonej komunikacji pieszej i kołowej, elementów małej architektury oraz zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców. Jest zgodna z jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe” oraz uzyskała pozytywną opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Realizacja inwestycji wymagać będzie uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej oraz decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń MZN przystąpi do realizacji tej inwestycji, w ramach posiadanych środków.”

Biorąc pod uwagę dziurawy budżet MZN, szanse na szybką realizację planów wydają się znikome. Zadaliśmy pytanie, czy możliwe będzie przynajmniej ograniczenie dalszej dewastacji trawnika i zamontowanie słupków blokujących wjazd. Czekamy na odpowiedź urzędniczki.

Straż Miejska w Świdnicy zachęca mieszkańców, by zgłaszali telefonicznie każdy przypadek spożywania alkoholu na skwerze, parkowania na terenie zielonym czy przepełnionych śmietników. Telefon – 986.

Agnieszka Szymkiewicz
Zdjęcia Artur Ciachowski

Poprzedni artykułJakie kolory karniszy są trendy?
Następny artykułOgromne zainteresowanie skróceniem czasu między dawkami szczepionki. Jak się dodzwonić do Starej Kopalni?