Strona główna 0_Slider Tylko 46,5 tys. mieszkańców Świdnicy? Tak wynika z deklaracji śmieciowych

Tylko 46,5 tys. mieszkańców Świdnicy? Tak wynika z deklaracji śmieciowych

14

Kolejny rok z rzędu w Świdnicy stwierdzono znaczną różnicę między danymi meldunkowymi a danymi pochodzącymi z deklaracji „śmieciowych”, na podstawie których wnoszone są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez świdnicki magistrat, pod koniec ubiegłego roku za wywóz śmieci płaciło jedynie 46 408 mieszkańców.

Według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła 53 654. Zameldowanych na pobyt stały było 52 455 osób, a na pobyt czasowy – 1 199 osób. Inaczej przedstawiają się jednak dane dotyczące osób płacących za odbiór śmieci. – Według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnicy liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 46 408. (…) Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców według danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 7 246 osoby – wyliczono w opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2020 roku”.

Jak podają miejscy urzędnicy, w ostatnich latach różnica ta systematycznie maleje – w 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. Rok później różnica wynosiła 8407 osób, w roku 2017 – 8164 osoby, w roku 2018 – 7963 osoby, a w roku 2019 – 7868 osób. – Deklaracje składane przez mieszkańców mają uwzględniać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych – bardzo często właściciele nieruchomości składają deklarację nie uwzględniającą osób pracujących za granicą, studiujących w innych miastach itp. Niemniej jednak znaczna różnica pomiędzy danymi meldunkowymi, a danymi z deklaracji sugeruje, że przy określaniu liczby w deklaracji zdarzają się sytuacje, że nie są ujawniane prawdziwe dane – tłumaczą urzędnicy.

mat. UM Świdnica

Świdnicki magistrat zwraca uwagę na konieczność składania aktualnych deklaracji (w 2020 roku złożono ich w sumie 2323), a także przypomina o systematycznie prowadzonych postępowaniach wyjaśniające w przypadkach, gdy deklaracje nie zostały złożone w ogóle lub dane zostały zatajone. – W roku 2020 zostało wszczętych 14 postępowań wyjaśniających. Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325) wystawiono 98 wezwań do udzielenia wyjaśnień odnośnie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica – wyliczono w opracowaniu.

Przez cały ubiegły rok z nieruchomości znajdujących się na terenie Świdnicy odebrano w sumie blisko 24 649 ton odpadów, w tym niemal 13 852 tony śmieci niesegregowanych, 1880 ton odpadów z tworzyw sztucznych, 1356 ton odpadów papierowych, blisko 1208 ton odpadów szklanych, ponad 3376 ton odpadów ulegających biodegradacji, a także blisko 1171 ton odpadów wielkogabarytowych. W 2020 roku wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci wyniosły około 14 mln 713,5 tys. złotych.

Z pełną „analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2020 roku” można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułWypadek na krajowej „trzydziestce piątce” [FOTO]
Następny artykuł230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak świętowano w minionych latach?