Strona główna 0_Slider Przyznano dotacje na remont zabytków. Radni zaapelowali o zwiększenie finansowego wsparcia

Przyznano dotacje na remont zabytków. Radni zaapelowali o zwiększenie finansowego wsparcia

3

2 mln 917 tys. złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie Świdnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie miasta. Środki trafią do 20 wnioskodawców. Zainteresowanie dotacjami było jednak zdecydowanie większe, dlatego miejscy radni postanowili zaapelować o zwiększenie finansowego wsparcia. Jest szansa, że tak właśnie się stanie.

– W ustalonym terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 maja 2021 r., wpłynęło 88 wniosków. Po weryfikacji formalno-prawnej do dalszego rozpatrywania przyjęto 87 wniosków. Odrzucono wniosek dotyczący budynku niewpisanego do rejestru zabytków i nieujętego w gminnej ewidencji zabytków – tłumaczyła Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta ds. ochrony i konserwacji zabytków. Zgodnie z wynikami naboru pieniądze wspomogą prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy 20 obiektach. Dofinansowane zadania zostały wytypowane kierując się m.in. wartością historyczną, naukową lub artystyczną, stanem technicznym i publiczną dostępnością zabytków.

Dotacje wspomogą realizację następujących zadań:

 • prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy budynku dawnej pastorówki – Plac Pokoju 3-4 (500 tys. zł),
 • prace konserwatorskie przy ołtarzu świdnickiej katedry (500 tys. zł),
 • prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu kamienicy przy ulicy Bocznej 4 (110 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 11 (85,5 tys. zł),
 • prace restauratorskie i roboty budowlane wzmacniające konstrukcję przy elewacji tylnej kamienicy przy ul. Długiej 26 (72 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 22 (78,5 tys. zł),
 • III etap prac przy elewacjach frontowych kamienicy przy ul. Komunardów 20 – elewacja od strony ul. Wałowej (59 tys. zł),
 • prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu kamienicy przy ul. Łukowej 14 (60 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacjach frontowych kamienicy przy ul. Przechodniej 2-2a (120 tys. zł),
 • prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 (65 tys. zł),
 • prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu narożnej wieżyczki i dwóch balkonach kamienicy przy ul. Równej 14 (28 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i części elewacji tylnej kamienicy przy Rynku 23a (434 tys. zł),
 • prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane przy dachu willi Hanna przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1 (109,5 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 (76 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i przy elewacji tylnej kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2 (197 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Trybunalskiej 8 (35 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Trybunalskiej 12 (44,5 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej kamienicy przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 (116 tys. zł),
 • prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej kamienicy przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 (115 tys. zł),
 • prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu kamienicy przy ul. Wrocławskiej 75 (112 tys. zł).

28 maja Rada Miejska w Świdnicy zatwierdziła przyznanie dotacji z miejskiego budżetu. Podczas poprzedzającej głosowanie dyskusji radni zwrócili jednak uwagę, że spora grupa wnioskodawców nie otrzymała finansowego wsparcia, chociaż złożone przez nich wnioski spełniły wszystkie wymogi. Ograniczeniem okazał się kwota zarezerwowana w tym roku na prace przy zabytkowych obiektach. – Chciałam prosić o zwiększenie tych środków. Wspólnoty nie zawsze są w stanie udźwignąć tak dużych remontów. Jest wiele wspólnot w Świdnicy, które dbają o swoje podwórka, które zabezpieczyły bramy, które dbają o wejścia i klatki schodowe, o nowe drzwi. Jednak zabytkowe kamienice wymagają wielkich nakładów – stwierdziła radna Joanna Gadzińska, apelując przy tym, aby podczas weryfikowania wniosków zwracać też uwagę na wspólnoty, które już kilkukrotnie starały się o udzielenie dotacji.

Jak potwierdziła prezydent Świdnicy, w ostatnim naborze złożonych zostało dużo wniosków zasadnych. – Mam nadzieję – jestem po rozmowie z panem skarbnikiem – że na następną sesję [Rady Miejskiej – red.] uda nam się nieco zwiększyć środki na zabytki – zapowiedziała Beata Moskal-Słaniewska. Oszacowała przy tym, że być może wspomogą one remonty kolejnych pięciu budynków, a także pozwolą na przygotowanie kilku dokumentacji projektowych, które stanowić będą podstawę do rozpoczęcia prac konserwatorskich w kolejnych latach.

O zasady rozliczania przyznanych dofinansowań dopytywał z kolei radny Marcin Paluszek. – Żeby w ogóle ubiegać się o dotację trzeba przedłożyć projekt uzgodniony z konserwatorem – tłumaczyła w odpowiedzi prezydent Świdnicy. – Rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu prac. Wnioskodawcy muszą się bardzo skrupulatnie rozliczyć i okazać dokumenty, które potwierdzą, że dane roboty zostały wykonane i ich udział własny był taki, jak zadeklarowany we wniosku złożonym w konkursie. Nie wypłacamy dotacji jeżeli nie są spełnione warunki, jakich wymagamy. Jeżeli się zdarzy, że ktokolwiek nie wykona remontu w wyznaczonym czasie, pieniądze wracają do puli i przeznaczamy je na inne cele – wskazywała prezydent Moskal-Słaniewska.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułRada Seniorów wznowiła spotkania. Rozmawiali m.in. o szczepieniach przeciw COVID-19
Następny artykułChłopcy powołani do kadry DAPR