Strona główna 0_Slider Przybędzie kamer miejskiego monitoringu? Prezydent odpowiada na wniosek radnego

Przybędzie kamer miejskiego monitoringu? Prezydent odpowiada na wniosek radnego

1

Każdego dnia kilkadziesiąt kamer miejskiego monitoringu pomaga pilnować bezpieczeństwa na terenie Świdnicy. Jak podkreślają świdniccy strażnicy miejscy, jest to jedno ze skuteczniejszych narzędzi wykorzystywanych do zwalczania działań niezgodnych z prawem. O rozważenie montażu kolejnych kamer apelował niedawno jeden z miejskich radnych. Do jego sugestii odniosła się właśnie prezydent Świdnicy.

Monitoring wizyjny miasta Świdnicy to system od wielu lat rozwijany i modernizowany. W grudniu 2020 roku nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego miasta czuwało 90 kamer – w większości cyfrowych, przesyłających obraz szybkimi łączami światłowodowymi. System ten obsługuje czworo etatowych operatorów, którzy w razie konieczności uzupełniani są przeszkolonymi w tym zakresie funkcjonariuszami – informował Edward Świątkowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy podczas corocznego sprawozdania z pracy jednostki przedstawionego na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w Świdnicy.

W roku 2020 operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 659 różnego rodzaju zdarzeń. Głównie interwencje te dotyczyły spożywania alkoholu, co wiąże się często z innymi naruszeniami prawa. W wyniku podjętych działań ujęto i przekazano policji 6 sprawców czynów zabronionych oraz ujawniono dwa przestępstwa. Ponadto w 79 przypadkach dla potrzeb prowadzonych przez policję dochodzeń w sprawach dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa zabezpieczono i przekazano obraz zdarzeń. W związku z ujawnionymi przez operatorów monitoringu wizyjnego przypadkami naruszeń prawa funkcjonariusze naszej jednostki udzielili 338 pouczeń, ukarali mandatami karnymi 113 osób, a do sądu skierowano 47 wniosków o ukaranie – wyliczał Świątkowski.

Monitoring wizyjny spełnia nie tylko funkcję wykrywczą, lecz również prewencyjną. Od dłuższego czasu można zaobserwować ograniczenie występowania zjawisk społecznie niepożądanych w rejonach objętych monitoringiem – podkreślał wicekomendant. Między innymi z tego powodu o montaż kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Młodych zaapelował dla władz Świdnicy radny Krzysztof Grudziński.

Zbliżają się ciepłe dni i znów w okolicach sklepów spożywczych pojawią się osoby spożywające alkohol i zanieczyszczające teren. Mam już sygnały od mieszkańców Osiedla Młodych z rejonu okrąglaka, gdzie już dają się we znaki działania grup spożywających. Doszło w tym miejscu nawet do wybicia szyby sklepowej. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest montaż kamer monitoringu miejskiego i szybkie reagowanie na tego typu wykroczenia naszej straży miejskiej. Bez tego narzędzia i sprzężonych z nim służb nie jesteśmy w stanie skutecznie zlikwidować tego jak i innych problemów dotyczących porządku i bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla – wskazał radny w złożonym zapytaniu.

Do wniosku radnego Grudzińskiego odniosła się prezydent Beata Moskal-Słaniewska. – Gmina Miasto Świdnica w roku 2021 nie przewiduje przeznaczenia środków finansowych na rozbudowę sieci kamer miejskiego monitoringu wizyjnego. Głównym celem jest utrzymanie w jak najlepszym stanie obecnie istniejącej infrastruktury – przekazała prezydent Świdnicy w odpowiedzi udzielonej radnemu. – Pragnę jednocześnie powiadomić, iż kilka newralgicznych punktów na Osiedlu Młodych, pośród innych na terenie Miasta, znajduje się w planach objęcia monitoringiem w nadchodzących latach – zaznaczyła Moskal-Słaniewska.

/mn/

Poprzedni artykułWłaściciel się nie odnalazł. Kto przygarnie kotkę z placu Drzymały?
Następny artykułWracając z zakupów zatrzymał poszukiwaną