Strona główna 0_Slider Pożegnają wieloletniego nauczyciela II LO w Świdnicy

Pożegnają wieloletniego nauczyciela II LO w Świdnicy

0

W ostatnią drogę rodzina i dawni uczniowie odprowadzą dzisiaj, 22 maja, Stanisława Badziocha, blisko 40 lat związanego z II LO im. Stefana Banacha. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 13.00 na cmentarzu przy Alei Brzozowej w Świdnicy.

Stanisław Badzioch urodził 24 lipca 1938 roku we Lwowie. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1960 w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Od 1 września 1962 roku został zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, gdzie pracował do 31 sierpnia 1989 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Do 1991 roku prowadził jeszcze zajęcia z młodzieżą. W trakcie pracy w II LO ukończył studia pedagogiczne w Krakowie. Za swoje osiągnięcia otrzymał kilkukrotnie Nagrody Kuratora Oświaty oraz został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

Stanisław Badzioch był nauczycielem o dużych uzdolnieniach w zakresie techniki, plastyki i muzyki. Był autorem wielu projektów wystroju wewnętrznego i zewnętrznego szkoły, dbał o funkcjonalne urządzenie, prawidłowe wyposażenie i estetyczny wystój pracowni: techniki, plastyki i muzyki. Pracownie te zostały wykonane według jego projektu. Przez wiele lat prowadził zespoły muzyczne i chór szkolny, wzbogacając życie artystyczne szkoły, miasta i województwa. Chór brał udział z sukcesami również w konkursach międzynarodowych. Warto dodać, że  pięknie i starannie kaligrafował, przygotowując partytury dla chóru i zespołów muzycznych.

W gabinecie muzycznym przez 30 lat nie tylko opowiadał uczniom żywoty kompozytorów, ale też raczył ich muzyką klasyczną i uwrażliwiał na sztukę. Czynił to z przekonaniem i z żelazną konsekwencją, wywożąc kolejne roczniki na spektakle operowe.
Prowadził również zajęcia ucząc pisma technicznego i majsterkowania, będąc dla młodych ludzi mistrzem również w tej dziedzinie. Był lubianym nauczycielem i wychowawcą, a wielu pamięta jak rozpoczynał swoim charakterystycznym głosem uroczystości szkolne.

Profesor Badzioch we wspomnieniach uczniów zapisał się jako życzliwy i wyrozumiały pedagog, jako utalentowany artystycznie nauczyciel i szkolny dekorator, jako serdeczny wychowawca. Koleżanki i koledzy z grona nauczycielskiego pamiętają Jego energię, aktywność i rozbrajający uśmiech.

Stanisław Badzioch zmarł 14 maja.

/Notatka biograficzna II LO, opr. red./