Strona główna 0_Slider Każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. Strażacy uhonorowani za swoją służbę

Każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. Strażacy uhonorowani za swoją służbę [FOTO]

0

Za odwagę, oddanie służbie i codzienną gotowość niesienia pomocy oraz ratowania ludzkiego życia strażacy zostali dziś odznaczeni medalami i wyróżnieniami. Podczas uroczystego apelu z okazji Powiatowego Dnia Strażaka przyznano również awanse na wyższe stopnie służbowe.

Według wyliczeń przedstawionych w dorocznym raporcie o stanie bezpieczeństwa powiatu świdnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 2020 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy odnotowano 2513 zdarzeń, w tym 659 pożarów, w wyniku których powstały straty o szacowanej wartości 17 269 300 złotych. Dzięki podjętym działaniom ratowniczym uratowano mienie o szacowanej wartości 97 525 000 złotych. Na terenie samej Świdnicy strażacy interweniowali w ubiegłym roku 508 razy.

W stałej gotowości bojowej na terenie powiatu pozostaje 17 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w tym 2 dyżurnych Stanowiska Kierowania. Dodatkowo 8 strażaków pozostaje w dyspozycji na dyżurze domowym. Do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej dodatkowo na terenie powiatu funkcjonują 43 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 20 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w powiecie świdnickim interweniowały co 2 godziny i 17 minut. Średni czas trwania działania ratowniczego to 71 minut i 39 sekund.

25 maja 2021 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka, która była okazją do wręczenia strażakom decyzji o awansach na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń oraz nagród za całoroczny trud w budowaniu profesjonalnego systemu ratowniczego na terenie powiatu świdnickiego. – Podczas uroczystej zbiórki 4 funkcjonariuszy odebrało Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, 6 czynnych funkcjonariuszy i dwóch w stanie spoczynku otrzymało Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej przyznał swoje Odznaki dwóm emerytowanym funkcjonariuszom KP PSP w Świdnicy. W korpusie oficerów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyższe stopnie służbowe nadał 6 funkcjonariuszom tutejszej KP PSP. Komendant Główny PSP na wyższy stopień awansował 2 aspirantów. Z rąk Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało również 13 podoficerów. Miał miejsce również jeden awans w korpusie szeregowych – wylicza Paweł Szydłowski z KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia decyzji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o włączeniu ich do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Decyzje takie otrzymały jednostki ze Świdnicy i Pastuchowa. Wręczone decyzję są ukoronowaniem kilkuletnich starań zarówno Zarządów Jednostek OSP, władz miasta Świdnicy i gminy Jaworzyna Śl. oraz Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy. Jednostki aby zostać włączonymi do KSRG musiały spełnić szereg wymagań zarówno w zakresie wyposażenia w sprzęt, jak i przeszkolenia ratowników. Nie byłoby to możliwe bez zakupu nowoczesnego sprzętu ratownictwa drogowego zakupionego przy współudziale gminy oraz środków z dotacji MSWIA. Dzięki włączeniu do KSRG dwóch kolejnych jednostek OSP na terenie powiatu świdnickiego dysponujemy już 20 takimi jednostkami, które mogą w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego nieść profesjonalną pomoc również poza terenem własnych gmin – wskazuje Szydłowski. Ostatnim punktem uroczystej zbiórki było wręczenie przez starostę świdnickiego Piotra Fedorowicza nagród za szczególny wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu świdnickiego dla 7 funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]