Strona główna 0_Slider Zniknie grożąca zawaleniem ruina w centrum miasta. Rozbiórka pochłonie ponad 313 tys....

Zniknie grożąca zawaleniem ruina w centrum miasta. Rozbiórka pochłonie ponad 313 tys. złotych

1

Wkrótce minie dziesięć lat od zawalenia się oficyny i uszkodzenia przylegającego do niej budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 3. Chociaż już w sierpniu 2017 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę niebezpiecznego obiektu, dopiero teraz zrujnowany budynek zostanie rozebrany.

Do katastrofy budowlanej przy ulicy Bolesława Chrobrego doszło 26 kwietnia 2011 roku. Tuż po godzinie 11.00 zawaliła się opuszczona, trzypiętrowa oficyna. Z przylegającej do niej kamienicy ewakuowano lokatorów. Ze względu na zły stan budynku nie pozwolono im wrócić do swoich mieszkań. Wywieszono tabliczki ostrzegające o zagrożeniu, zaś sam obiekt został zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

25 sierpnia 2017 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy nakazał miastu przeprowadzenie rozbiórki. Taką decyzję podjęto w wyniku oględzin wykonanych przez pracowników inspektoratu, którzy stwierdzili, że budynek jest “w nieodpowiednim stanie techniczny spowodowanym: fragmentarycznym brakiem ścian, uszkodzeniem ścian, brakiem i uszkodzeniem części stropów, uszkodzeniem gzymsów, uszkodzeniami tynków zewnętrznych i wewnętrznych, brakiem części stolarki okiennej i drzwiowej, brakiem szyb w istniejących oknach, znacznym zawilgoceniem stropów, uszkodzeniami elementów konstrukcyjnych, znacznymi nieszczelnościami pokrycia dachu, zdewastowanymi instalacjami we wnętrzu budynku, masywnymi przeciekami wód opadowych przez wszystkie kondygnacje budynku”. Stwierdzono równocześnie, że budynek powoduje “możliwość zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, a także bezpieczeństwa mienia”.

We wrześniu 2017 roku opracowany został projekt rozbiórki budynku przy Bolesława Chrobrego 3. W lutym 2018 roku został on zatwierdzony przez starostę świdnickiego, który udzielił też pozwolenia na przeprowadzenie rozbiórki obiektu. – Rozbiórka budynku jest warunkowana nieodpowiednim stanem technicznym budynku, grożącym dalszym niekontrolowanym zawaleniem, znaczącym stopniem zużycia technicznego, jego dekapitalizacją w procesach wandalizmu i działań rabunkowych – wyliczano w przygotowanej dokumentacji. 28 marca 2018 roku Rada Miejska w Świdnicy zadysponowała na rozbiórkę i uporządkowanie terenu 120 tys. złotych.

Od tego czasu w sprawie ruiny nic się nie zmieniało, wywołując tym samym zaniepokojenie wśród okolicznych mieszkańców, obawiających się kolejnej katastrofy budowlanej. W grudniu ubiegłego roku do sytuacji odniosła się rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Obiekt przy ul. Chrobrego 3 w Świdnicy stanowi zabudowania po firmie DOLMEB. Rozbiórka w/w nieruchomości wymaga olbrzymich nakładów, przekraczających możliwości MZN. Przygotowana została dokumentacja rozbiórkowa. Pozostałe środki, które nie starczyły na rozbiórkę, przeznaczono na bieżące remonty substancji mieszkaniowej miasta – wyjaśniała Magdalena Dzwonkowska. W styczniu 2021 roku Mateusz Jadach ze świdnickiego magistratu informował z kolei o zleceniu wykonania inwentaryzacji budowlanej w celu określenia ilości powstałego z rozbiórki gruzu oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego. – Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, rozbiórka budynku została przesunięta w czasie. Obiekt jest na bieżąco monitorowany i zabezpieczany przez służby miejskie – tłumaczył.

Wobec braku działań związanych z nakazaną rozbiórką, kontrolę w tej sprawie przeprowadził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. – Żadne prace rozbiórkowe nie zostały podjęte, gmina nie zwracała się także o przedłużenie terminu na wykonanie decyzji. Gmina ma wydane przez starostę pozwolenie na rozbiórkę. Rozpoczynamy postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę budynku – wskazywał pod koniec 2020 roku Jerzy Wasilewski, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przetarg na wykonanie rozbiórki został ostatecznie ogłoszony 17 lutego 2021 roku. 8 marca poinformowano, że zainteresowanie realizacją prac wyraziło sześć firm, natomiast pod koniec marca świdnicki magistrat podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Rozbiórką ruiny przy Bolesława Chrobrego ma zająć się spółka Energokon-Plus z Sosnowca, która zaproponowała wykonanie prac za 313 650 złotych. Powierzone zadanie ma zostać zrealizowane przez wykonawcę w terminie 10 tygodni od daty zawarcia umowy z miastem.

/mn/