Strona główna 0_Slider Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Jak można się spisać?

Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Jak można się spisać?

0

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane w jego ramach dane będą przez najbliższe 10 lat podstawą wiedzy statystycznej o Polsce. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, spis zostanie przeprowadzony przede wszystkim drogą internetową. W przypadku problemów w dokonaniu samopisu, pomagać będą rachmistrze – telefonicznie lub bezpośrednio.

Powszechne spisy ludności przeprowadzane są raz na 10 lat, ostatni miał miejsce w 2011 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski. Obowiązkiem spisowym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Odmowa udziału w spisie wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczny spis powszechny odbywać będzie się głównie przez internet. 1 kwietnia na stronie spis.gov.pl uruchomione zostały formularze, przy pomocy których należy się samodzielnie spisać. – Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym – wyjaśniają przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego. – Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis – radzi GUS.

W Świdnicy samospisu można dokonać korzystając ze specjalnie przygotowanego stanowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Kancelaryjnej w pok. 1a (parter). Kontakt telefoniczny pod numerem: (74) 856-28-00. Stanowiska spisowe zapewniły również pozostałe gminy powiatu świdnickiego:

 • Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice (74 666 95 17),
 • Urząd Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz (74 85 86 217 wew. 14, 27),
 • Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (74 8489230, 74 8489319),
 • Urząd Gminy Marcinowice – pokój nr 13, ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (74 85 85 226 wew. 34, 35, 37 lub 74 850 34 94, 74 850 34 97),
 • Urząd Miejski w Strzegomiu – pokój nr 12 (parter), ul Rynek 38, 58-150 Strzegom (74 8560550, 74 8560571, 74 8550730),
 • Urząd Gminy Świdnica – pokój nr 114, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica (74 8523067 wew. 307),
 • Urząd Miejskie w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarow (74 30 67 337).

Na jakie pytania trzeba będzie opowiedzieć podczas Narodowego Spisu Powszechnego?

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź “nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań – informuje GUS.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. stopień niepełnosprawności;
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.

Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludności. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób – zapewniają przedstawiciele GUS.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

/opr. mn/