Strona główna 0_Slider Miasto ponownie zadba o brzegi Bystrzycy, Wody Polskie dopłacą

Miasto ponownie zadba o brzegi Bystrzycy, Wody Polskie dopłacą

4

Po raz kolejny Świdnica weźmie na siebie obowiązek utrzymania umocnień i estetyki brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika wodnego Witoszówka I w Parku Centralnym. W tym roku z budżetu na ten cel ma zostać przeznaczone 75 tysięcy złotych, 40 tysięcy dołożą Wody Polskie. Nad uchwałą w tej sprawie radni zagłosują 30 kwietnia.

W porozumieniu z zarządcą wód będących własnością Skarbu Państwa Gmina Miasto Świdnica od 2016r. realizuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją międzywala i skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach odrębnego porozumienia w latach 2017 –2018 został odmulony i wyremontowany zbiornik Witoszówka I w Parku Centralnym. W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac w bieżącym roku – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na 2021 rok przeznaczyło kwotę 40.000,00 zł jako swój udział w porozumieniu, natomiast Gmina Miasto Świdnica kwotę 75.000 zł, z czego 50.000 zł na utrzymanie brzegów, skarp, a także międzywala rzeki Bystrzycy i potoku Witoszowskiego oraz 25.000 zł na utrzymanie brzegów oraz czystości zbiornika “Witoszówka I”w Parku Centralnym.

Ostatnie prace na mocy poprzedniego porozumienia nad rzeką Bystrzycą były wykonywane jesienią ubiegłego roku. W wielu miejscach nie ma po nich śladu. Wciąż nie brakuje ludzi, którzy nie potrafią donieść butelek i opakowań do koszy na śmieci. Śmietniska utworzyły się m.in. na nabrzeżach przy ul. Okrężnej, Westerplatte i Kopernika.

W ubiegłych latach utrzymanie Bystrzycy obejmowało nabrzeża od mostu żelaznego przy ul. Wrocławskiej do mostu w dzielnicy Kraszowice.

/asz/