Strona główna 0_Slider Lipowa załatana, ale na przebudowę trzeba będzie poczekać

Lipowa załatana, ale na przebudowę trzeba będzie poczekać [FOTO]

13

Usłana dziurami gruntowa nawierzchnia ulicy Lipowej została wyrównana. O podjęcie działań w sprawie remontu przebiegającej przez skraj Parku Centralnego drogi apelował do władz miasta jeden ze świdnickich radnych, a przewodniczący Rady Miejskiej przekazywał prośbę mieszkańców dotyczącą możliwości wybudowania wzdłuż Lipowej chodnika. Na kompleksową przebudowę trzeba będzie jednak poczekać. Do tego czasu gruntowy odcinek ma być zamknięty dla ruchu.

Na fatalny stan gruntowej nawierzchni fragmentu ulicy Lipowej już kilkukrotnie zwracał uwagę radny Wiesław Żurek. – Ulica ta nie jest wyłączona z ruchu kołowego, stanowi naturalny łącznik komunikacyjny ulicy Śląskiej z Placem Ludowym. Nieutwardzony fragment tej ulicy jest drogą szutrową, w chwili obecnej w opłakanym stanie technicznym. Ogromne koleiny i dziury, nawet kiedy jedzie się tam z prędkością 20 km/h, stwarzają realne zagrożenie uszkodzenia pojazdu – wskazywał radny w interpelacji złożonej w 2019 roku. Po jego interwencji nawierzchnia drogi została wyrównana, a dziury zasypane. Działania te poprawiły sytuację, jednak tylko na pewien czas.

Na początku marca 2021 roku radny Żurek powrócił do sprawy fatalnego stanu nieutwardzonego odcinka Lipowej. – Stanowi on drogę publiczną pod zarządem Gminy Miasto Świdnica. Mimo fatalnego stanu nawierzchni, ogromnych dziur, kolein, błota, nie jest ona wyłączona z ruchu drogowego. Co prawda są tam pewne znaki informacyjne, które regulują kwestie prawne związane z jej użytkowaniem, ale powtarzam jeszcze raz, samochody mogą tamtędy jeździć, a to może skutkować ich uszkodzeniem – twierdził radny, podkreślając przy tym, że korzystanie z drogi jest również koszmarem dla pieszych – szczególnie po nawet niewielkich opadach deszczu. Na problem ten zwrócił uwagę także przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski.

Pod koniec marca do wniosków złożonych przez obu samorządowców odniosła się prezydent Świdnicy. – W 2015 roku Gmina Miasto Świdnica podpisała porozumienie z deweloperem budującym budynki przy ul. Piekarskiej, na mocy którego wspólnie finansowany był projekt przebudowy pl. Ludowego oraz budowy odcinka ul. Lipowej. Powstała dokumentacja przewiduje zmianę organizacji ruchu w tym rejonie oraz zmianę nawierzchni ul. Lipowej na kostkę betonową. Wprowadza się elementy uspokojenia ruchu, które mają spowolnić prędkość pojazdów i zniechęcić kierowców do skracania sobie drogi wybierając ul. Lipową – tłumaczyła w udzielonej odpowiedzi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

ul. Lipowa (stan z 14 marca 2021)

Odnosząc się do ruchu pojazdów chciałabym podkreślić, że jest on uregulowany za pomocą znaków drogowych. Na wjeździe od strony ul. Śląskiej kierowca jest informowany, że ulica jest bez przejazdu i nie ma możliwości kontynuowania jazdy do pl. Ludowego. Niestety kierowcy wykorzystują fakt, że fizycznie przejazd ten nie jest zamknięty, dlatego też zamontowane zostaną słupki przeszkodowe uniemożliwiające wjazd z urządzonego odcinka ul. Lipowej na jej część gruntową przylegającą do parku – przekazała prezydent. – Do czasu wybudowania nowej drogi planuje się zamknięcie dla ruchu odcinka gruntowego. To spowoduje, że obecny ruch na ul. Lipowej się zmniejszy. Dodatkowo znak D-40 (strefa zamieszkania) wprowadza zasady uprzywilejowujące pieszego na drodze. Znak ten redukuje prędkość pojazdów do 20 km/h, parkowanie jest dozwolone w miejscach tylko wyznaczonych i co najważniejsze pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami – wskazała Moskal-Słaniewska.

W ostatnich dniach wyboisty odcinek ulicy Lipowej został ponownie wyrównany. Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy zależeć będzie od dostępności środków w budżecie miasta lub pozyskania na ten cel zewnętrznego dofinansowania. Na taką możliwość jeszcze w 2019 roku wskazywała prezydent Świdnicy. – Obecnie skupiamy się na zadaniach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, a ul. Lipowa nie wpisuje się w kryteria żadnego z ogłoszonych programów przebudowy dróg gminnych. Nie mniej jednak, uznajemy inwestycję za ważną – np. w kontekście dopełnienia projektu rewitalizacji Parku Centralnego, dlatego też nie zamierzamy rezygnować z realizacji zadania. Przeciwnie, z chwilą ogłoszenia konkursu, w którego warunki będzie się wpisywać nasza inwestycja, zamierzamy aplikować o środki na jej realizację – informowała prezydent.

/mn/

fot. Artur Ciachowski