Strona główna 0_Slider Kolej dużych prędkości połączy Świdnicę z Warszawą? Są chętni do wykonania prac...

Kolej dużych prędkości połączy Świdnicę z Warszawą? Są chętni do wykonania prac planistycznych

11

Sześć firm wyraziło zainteresowanie wykonaniem opracowania planistycznego związanego z planowaną budową nowej linii kolejowej prowadzącej z Żarowa, przez Świdnicę i Wałbrzych, w kierunku granicy polsko-czeskiej, która ma być elementem przyszłej sieci kolei dużych prędkości. Wszystkie złożone w przetargu oferty znacząco przewyższają kwotę, jaką spółka Centralny Port Komunikacyjny zamierza przeznaczyć na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, obejmującego m.in. wyznaczenie przebiegu nowej trasy, oszacowanie kosztów inwestycji, a także rozważenie zasadności budowy podziemnej stacji kolejowej w Świdnicy.

Modernizacja istniejących i budowa nowych linii kolejowych dla potrzeb kolei szybkich prędkości związana jest z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wstępne założenia dotyczące przebiegu kolei dużych prędkości na Dolnym Śląsku przewidują, że na odcinku od Wrocławia do Żarowa linia będzie przebiegać w tym samym miejscu co obecnie. Od Żarowa linia miałaby jednak zostać poprowadzona przez Świdnicę, Wałbrzych, a następnie w kierunku Lubawki i granicy państwa, gdzie połączyłaby się z odpowiednikiem szybkich kolei po stronie czeskiej.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku ogłoszony został przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe obejmującego budowę nowych linii kolejowych prowadzących z Żarowa do Świdnicy – z pominięciem Jaworzyny Śląskiej, a także ze Świdnicy w kierunku Lubawki oraz dalej do granicy polsko-czeskiej w okolicy miejscowości Královec. Zakłada się, że  prace planistyczne potrwają około 19 miesięcy. – Studium to ważny element prac planistycznych, które poprzedzają etap projektowania. Naszym celem jest rozpoczęcie pierwszych robot budowlanych przed końcem 2023 roku – tłumaczył Mikołaj Wild, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Pod koniec marca ogłoszono, że wykonaniem prac planistycznych zainteresowanych jest sześć firm. Wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę, jaką spółka Centralny Port Komunikacyjny planuje przeznaczyć na to zadanie, tj. blisko 7 mln 10 tys. złotych brutto. Najtańsza z ofert opiewa na ponad 18 mln 548 tys. zł brutto, a najdroższa – na blisko 41 mln 793 tys. zł brutto. Obecnie trwa analizowanie złożonych ofert, jednak rozstrzygnięcie przetargu zależeć będzie od pozyskania przez zamawiającego brakującej kwoty.

W przypadku wyłonienia wykonawcy, wybrana w przetargu firma zajmie się przygotowaniem kilku wariantów przebiegu nowych linii, analizując przy tym szereg czynników, takich jak m.in. czas podróży, wpływ na środowisko przyrodnicze, poprawa mobilności i dostęp społeczeństwa do transportu kolejowego. Zgodnie z założeniami projektowymi prędkość pociągów na nowych liniach ma wynosić do 250 km/h, dzięki czemu pokonanie trasy ze Świdnicy do Warszawy miałoby zająć 2 godziny 25 minut. Wykonawca studium będzie też musiał uwzględnić kwestię budowy niezbędnej infrastruktury. – Dla przejścia przez obszar śródmieścia Świdnicy będzie się to wiązało z koniecznością przeanalizowania wariantów podziemnej stacji kolejowej i odcinków tunelowych linii kolejowych na obu podejściach do niej. Również na odcinku Wałbrzych – Lubawka przewidywane są odcinki tunelowe – we wszystkich wariantach – zaznaczono w dokumentacji przetargowej.

Pomysł budowy podziemnej stacji Świdnica Miasto nie jest nowy. Podobne rozwiązanie rozważano już kilkanaście lat temu. Pod koniec grudnia 2020 roku przedstawiono nową koncepcję, której autorem jest były wiceprezydent Świdnicy, Waldemar Skórski.  – Przedstawimy koncepcję, którą przekazaliśmy do PKP PLK i do CPK dzięki pomocy Ministra Wojciecha Murdzka. Pierwsza jej mutacja powstała w 2008 roku, gdy Wojciech Murdzek był Prezydentem Miasta Świdnicy, obecnie, po 12 latach przekazaliśmy materiały analityczne dla przyszłych projektantów wyłonionych w rozpisanym przetargu CPK – przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawiciele spółki ZPBiP CEDOS.

mat. CEDOS Nieruchomości

Przedstawiona przez firmę koncepcja zakłada:

  • zagłębienie linii kolejowej pomiędzy wiaduktem nad ulicą Polna Droga a wiaduktem nad ulicą Kanonierską,
  • budowę podziemnych peronów kolejowych z wejściem i zjazdem dźwigami osobowymi z Centrum Przesiadkowego,
  • utworzenie dużych rond w przebiegu ulic Wałbrzyskiej i Komunardów,
  • włączenie do tych rond całego lokalnego systemu komunikacyjnego ulic Pionierów Ziemi Świdnickiej, Romualda Traugutta, Dworcowej, Kolejowej, Stefana Żeromskiego, Ofiar Oświęcimskich i Bolka II Świdnickiego,
  • przedłużenie ulicy Wałowej do skrzyżowania ulic Brackiej i Bocznej,
  • uzupełnienie pierzei zabudowy i wykorzystanie pozyskanych gruntów pod budowę nowych budynków mieszkalno – usługowych,
  • przekrycie tunelu między rondami płytą i utworzenie nowego parku śródmiejskiego, łączącego park Władysława Sikorskiego z terenami rekreacyjnymi przy Zalewie Witoszówka oraz łączącego w poziomie terenu obecny dworzec PKP z dworcem autobusowym,
  • uzupełnienie obszaru dworca o nowe powierzchnie parkingowe, tereny rekreacyjne, ogródki restauracyjne itd.

Opracowanie ma zdaniem jego autorów stanowić podstawę do dyskusji nad rozwiązaniami, które w przyszłości będą omawiane podczas konsultacji społecznych związanych z budową kolei dużych prędkości. Konsultacjami tymi, które mają być prowadzone z samorządami, społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi, zajmie się firma odpowiedzialna za przygotowanie studium.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułZa 1% wartości chcą przejąć niedokończone hospicjum i stworzyć schronisko. Co na to radni? [Aktualizacja]
Następny artykułNowi policjanci złożyli ślubowanie