Strona główna 0_Slider Dzikie wysypisko na terenie nieukończonej budowy uprzątnięte po naszej interwencji

Dzikie wysypisko na terenie nieukończonej budowy uprzątnięte po naszej interwencji [FOTO]

0

Teren nieukończonej budowy hospicjum przy ulicy Leśnej, który w ostatnim czasie zaczął zamieniać się w dzikie wysypisko, został posprzątany. W ramach prac społecznie użytecznych zlecanych przez świdnicki magistrat, uporządkowaniem tego oraz innych punktów na terenie Świdnicy zajęły się osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

fot. Czysta Świdnica – UM Świdnica; Swidnica24.pl

W 2014 roku prace przy budowie ośrodka opieki dla osób w ostatniej fazie choroby nowotworowej, które potrzebują stałej pomocy pielęgniarskiej i lekarskiej, rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Niekorzystny splot wydarzeń zmusił Towarzystwo do odstąpienia od rozpoczętej budowy stacjonarnego hospicjum, której stopień zaawansowania określono na nieco ponad 27%. Na mocy ugody niedokończoną inwestycję przejęło miasto.

Budynek, po przejęciu przez miasto, został uprzątnięty z pozostałości po pracach budowlanych – zdemontowano stemplowanie stropu i schodów. Usunięto luźne elementy konstrukcyjne. Budynek został posprzątany, a gruz usunięty. Poprzedni inwestor składował tam całą ziemię z wykopów na działce sąsiedniej – została ona również wywieziona – informowała w styczniu 2019 roku rzecznik świdnickiego magistratu, Magdalena Dzwonkowska. Na zabezpieczenie niedokończonej budowy hospicjum przeznaczono 30 tys. złotych.

Działka przy ulicy Leśnej dwukrotnie była wystawiana na sprzedaż, jednak dotychczas nie udało się znaleźć kupca zainteresowanego tym terenem. Niezabezpieczony i niedokończony budynek hospicjum stał się za to dziką noclegownią dla osób bezdomnych i miejscem libacji, a jego sąsiedztwo zaczęło zamieniać się w wysypisko – wyrzucano tam odpady po remontach, a mnóstwo odpadów pojawiło się także przy stojących w pobliżu pojemników na używaną odzież. – Nasi funkcjonariusze byli już na miejscu, sprawa została zgłoszona do Urzędu Miejskiego i w przyszłym tygodniu teren powinien zostać posprzątany – informował pod koniec marca Edward Świątkowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy. Zapowiedzi te zostały zrealizowane.

W ramach prac społecznie użytecznych sprzątamy kolejne miejsca w Świdnicy. W ostatnim czasie udało nam się uporządkować tereny wzdłuż rzeki Witoszówki, okolice szpitala, a także skate parku – przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych urzędnicy wydziału gospodarki odpadami świdnickiego magistratu. Program prac społecznie użytecznych realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Jest to jedna z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Prace zlecone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, Dzienny Dom „Senior-Wigor” oraz Urząd Miejski. Zatrudnione osoby zajmują się porządkowaniem terenów zielonych, wykonywaniem prac gospodarczych w miejscach użytku publicznego, czyli m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach.

Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja naszych mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem możliwość uzyskania świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich życia – podkreślał Krystian Werecki, koordynator programu.

/mn/

fot. Czysta Świdnica – UM Świdnica

Poprzedni artykułUczennica szkoły w Starym Jaworowie wśród najlepszych młodych biologów w województwie
Następny artykułKolejna inwestycja w powiecie wałbrzyskim