Strona główna 0_Slider Co dalej z ulicą Lipową? Gruntowy odcinek zostanie zamknięty dla ruchu do...

Co dalej z ulicą Lipową? Gruntowy odcinek zostanie zamknięty dla ruchu do czasu przebudowy

15

Czy sąsiadująca ze zrewitalizowanym Parkiem Centralnym ulica Lipowa doczeka się remontu i utwardzenia? Z zapytaniem w tej sprawie wystąpił ostatnio jeden ze świdnickich radnych, zaś przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do władz miasta prośbę mieszkańców dotyczącą możliwości wybudowania wzdłuż Lipowej chodnika. Głos w sprawie przyszłości ulicy zabrała teraz prezydent Świdnicy.

Na fatalny stan gruntowej nawierzchni fragmentu ulicy Lipowej, ale także tej części ulicy, która utwardzona jest kostką betonową, na początku marca zwrócił uwagę radny Wiesław Żurek. – W ostatnim czasie przy ww. ulicy wybudowane zostały dwa duże, wielokondygnacyjne budynki mieszkalne, a w chwili obecnej powstaje trzeci. Mieszkańcy, którzy je zasiedlili, aby dojść do swoich mieszkań czy też dojechać, na dzień dzisiejszy mogą korzystać tylko z ulicy Lipowej, innej możliwości nie mają. (…) Bardzo proszę więc w imieniu mieszkańców, o których mowa powyżej, aby doraźnie uporządkować chociaż w minimalnym zakresie fragment ulicy Lipowej, ten utwardzony (szczególnie jego pobocza), bo wygląda to koszmarnie. Brudne, niesprzątane pobocza, połamane fragmenty betonowe byłych zainstalowanych tam ławek, dziko rosnące chwasty i krzewy – wskazywał radny.

Druga sprawa, chyba ważniejsza, dotyczy tego fragmentu ulicy Lipowej, który utwardzony nie jest, a przebiega przez skraj Parku Centralnego. Stanowi on również drogę publiczną pod zarządem Gminy Miasto Świdnica. Mimo fatalnego stanu nawierzchni, ogromnych dziur, kolein, błota, nie jest ona wyłączona z ruchu drogowego. Co prawda są tam pewne znaki informacyjne, które regulują kwestie prawne związane z jej użytkowaniem, ale powtarzam jeszcze raz, samochody mogą tamtędy jeździć, a to może skutkować ich uszkodzeniem. A dojście na pieszo mieszkańców wyżej wspomnianych budynków tą drogą do swoich domów jest naprawdę koszmarem, szczególnie po nawet niewielkich opadach deszczu – podkreślił Żurek. O poprawę sytuację pieszych poruszających się ulicą Lipową zaapelował również przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski.

Pod koniec marca do wniosków złożonych przez samorządowców odniosła się prezydent Świdnicy. – W 2015 roku Gmina Miasto Świdnica podpisała porozumienie z deweloperem budującym budynki przy ul. Piekarskiej, na mocy którego wspólnie finansowany był projekt przebudowy pl. Ludowego oraz budowy odcinka ul. Lipowej. Powstała dokumentacja przewiduje zmianę organizacji ruchu w tym rejonie oraz zmianę nawierzchni ul. Lipowej na kostkę betonową. Wprowadza się elementy uspokojenia ruchu, które mają spowolnić prędkość pojazdów i zniechęcić kierowców do skracania sobie drogi wybierając ul. Lipową – tłumaczy w udzielonej odpowiedzi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Odnosząc się do ruchu pojazdów chciałabym podkreślić, że jest on uregulowany za pomocą znaków drogowych. Na wjeździe od strony ul. Śląskiej kierowca jest informowany, że ulica jest bez przejazdu i nie ma możliwości kontynuowania jazdy do pl. Ludowego. Niestety kierowcy wykorzystują fakt, że fizycznie przejazd ten nie jest zamknięty, dlatego też zamontowane zostaną słupki przeszkodowe uniemożliwiające wjazd z urządzonego odcinka ul. Lipowej na jej część gruntową przylegającą do parku – przekazała prezydent. – Do czasu wybudowania nowej drogi planuje się zamknięcie dla ruchu odcinka gruntowego. To spowoduje, że obecny ruch na ul. Lipowej się zmniejszy. Dodatkowo znak D-40 (strefa zamieszkania) wprowadza zasady uprzywilejowujące pieszego na drodze. Znak ten redukuje prędkość pojazdów do 20 km/h, parkowanie jest dozwolone w miejscach tylko wyznaczonych i co najważniejsze pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami – wskazała prezydent w drugiej z udzielonych odpowiedzi.

Jak dodała, “w zakresie spraw porządkowych zlecone zostanie usunięcie betonowych fundamentów ławek, a nieczystości komunalne zostaną posprzątane. Na obecną chwilę nic planujemy oczyszczania terenu z samosiewów”. – Budowę chodnika rozważymy w chwili wybudowania i udostępnienia do ruchu nowego odcinka ul. Lipowej. Z pewnością ruch na tej ulicy wtedy się zwiększy i w związku z tym zostaną wprowadzone elementy zwiększające bezpieczeństwo pieszych – podsumowała Moskal-Słaniewska.

/mn/