Strona główna 0_Slider Kolejne 600 tys. złotych dotacji dla MZN. Tymczasem długi lokatorów przekraczają 36...

Kolejne 600 tys. złotych dotacji dla MZN. Tymczasem długi lokatorów przekraczają 36 milionów złotych

6

Świdniccy radni wyrazili zgodę na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości o 600 tys. złotych. Środki te mają pozwolić na wykonanie najpilniejszych remontów w budynkach zarządzanych przez MZN. Potrzeby są jednak dużo większe. Według ubiegłorocznych wyliczeń, wartość prac remontowych w zasobie mieszkaniowym gminy szacowana jest na blisko 14 mln złotych. Tymczasem od lat miejska jednostka nie jest w stanie odzyskać długów od lokatorów. W połowie ubiegłego roku należności przekraczały 36 milionów złotych.

Przekazane środki pozwolą m.in. na wykonanie kompleksowego remontu dachu dwóch budynków przy ulicy Gdyńskiej

Koniecznością wykonania pilnych remontów przy siedmiu budynkach uzasadniono potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu miasta dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości. – Spośród 108 mieszkalnych budynków komunalnych kilkanaście obiektów od lat oczekuje na wymianę pokrycia dachowego. Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych w tym zakresie należy obecnie przebudowa dachów m.in. na takich budynkach komunalnych jak: ul. Przechodnia 10, ul. Ofiar Oświęcimskich 18, ul. Kliczkowska 62, ul. Ułańska 2-4, ul. Gdyńska 1-1A i 5-5A-5B i ul. Komunardów 18A. Zakład budżetowy nie dysponuje środkami na wykonanie tak kosztownych inwestycji, stąd potrzeba udzielenia dotacji celowej pokrywającej koszty przebudowy dachów – wyjaśniała Alicja Masny, dyrektor wydziału gospodarki mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przekazania dodatkowych środków do MZN.

Dotacja celowa ma być przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dachów na naszych budynkach komunalnych, stanowiących 100% własność gminy. Potrzeb remontowych mamy dość dużo, ale krok po kroku radzimy sobie z poprawą stanu technicznego naszych budynków. Od pewnego czasu staramy się poprawiać ich stan w sposób przemyślany i logiczny. Budynki wskazane w uzasadnieniu zostały wskazane należą do najstarszych. Mają około 100 lat i tylko budynki socjalne przy ulicy Gdyńskiej są nowsze, ale zbudowane zostały z dość nietrwałego materiału. Niemniej jednak służą społeczności lokalnej od lat i posłużą pewnie lata następne. Stąd też potrzeba, żeby poprawiać stan techniczny tych budynków, w których mieszka sporo osób.  W siedmiu budynkach wytypowanych do remontu mieszka 108 rodzin. Chcemy zadbać o jakość ich życia i poprawę stanu technicznego – tłumaczyła dyrektor Masny.

Decyzję w sprawie przekazania MZN dodatkowych 600 tys. złotych świdniccy radni podjęli podczas piątkowego posiedzenia Rady Miejskiej w Świdnicy. Tym samym Miejski Zarząd Nieruchomości otrzyma w tym roku w sumie 2,1 mln złotych dotacji z miejskiego budżetu. To jednak kropla w morzu potrzeb mieszkaniowej jednostki.

Miejski Zarząd Nieruchomości każdego roku sporządza plan remontów profilaktycznych, który obejmuje roboty ogólnobudowlane, dekarskie, stolarskie, zduńskie, wymianę lub remont instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, czy też remonty kapitalne budynków lub remonty elewacji. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ubiegłorocznym sprawozdaniu poświęconemu “stanowi lokali i budynków komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości”, wartość potrzeb remontowych w zasobie mieszkaniowym gminy szacowana jest na blisko 13 mln 871 tys. złotych.

W przywołanym sprawozdaniu wskazano jednocześnie, że największym problemem z jakim zmaga się obecnie MZN są zaległości czynszowe. – Z roku na rok zmniejsza się komunalny zasób mieszkaniowy, a zaległości rosną. Nie ma bowiem skutecznych narzędzi do wyegzekwowania długów od tzw. “starych” dłużników, a pojawiają się kolejni najemcy, którzy generują następne należności wobec gminy – stwierdzono w dokumencie, w którym przedstawiono również, jak kształtowała się wysokość zaległości czynszowych wobec MZN w ostatnich latach. W 2015 roku długi lokatorów i najemców wynosiły wraz z odsetkami w sumie 32 mln 101 tys. złotych. W 2016 roku było to 33 mln 404 tys. zł, w 2017 roku – 34 mln 733 tys. zł, w 2018 roku – 35 mln 480 tys. zł, a w 2019 roku – 36 mln 92 tys. zł. Dane za I kwartał 2020 roku wskazywały na zadłużenia czynszowe wynoszące ogółem 36 mln 607 tys. zł.

Obecnie, łącznie 1673 lokale mieszkalne są użytkowane przez rodziny posiadające umowę lub użytkujące lokal bezumownie. Na taką ilość oczynszowanych mieszkań około połowa wcale nie płaci czynszu lub robi to nieregularnie – zauważono w sprawozdaniu, przedstawiając następującą strukturę zadłużeń:

  • 124 rodziny z niedopłatami od 0,03 — 99,70 zł,
  • 230 rodzin z długami od 100 do 1000 zł,
  • 195 rodzin z długami od 1000 do 5000 zł,
  • 79 rodzin z długami od 5000 do 10 000 zł,
  • 194 rodziny z długami od 10 000 do 50 000 zł,
  • 82 rodziny z długami od 50 000 do 100 000 zł,
  • 24 rodziny z długami powyżej 100 000 złotych. Rekordziści (trzypokoleniowa rodzina) posiadają zadłużenie przekraczające 170 tys. zł – starania o uzyskanie klauzuli wykonalności do wyroku eksmisyjnego są w toku.

/mn/