Strona główna 0_Slider Basen kryty przy Równej doczeka się modernizacji?

Basen kryty przy Równej doczeka się modernizacji?

1

Czy jest szansa na rozpoczęcie zapowiadanych od lat prac modernizacyjnych, które odmieniłyby miejską pływalnię przy ulicy Równej? Świdnicki magistrat ogłosił niedawno wstępne konsultacje rynkowe dotyczące planowanej przebudowy obiektu, w ramach której powstałoby m.in. saunarium. Realizacja zadania miałaby się odbywać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

wiz. UM Świdnica

W listopadzie ubiegłego roku minęło osiem lat od podjęcia przez świdnickich radnych decyzji o likwidacji miejskiej spółki Inwestycje Świdnickie oraz idącej za tym rezygnacji z planów budowy aquaparku. Inwestycja forsowana przez ówczesnego prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka, miała pochłonąć 63 mln złotych. Większość radnych uznała jednak, że oznaczałoby to dla miasta finansową katastrofę. W maju 2015 roku, na początku swojej pierwszej kadencji, prezydent Beata Moskal-Słaniewska zdecydowała o odłożeniu pomysłu budowy aquaparku do szuflady. – Na tę inwestycję musiałby być zaciągnięty wielomilionowy kredyt, gdzie okres spłaty byłby rozciągnięty na ponad 20 lat, a na to Świdnica nie może sobie pozwolić. Obecnie miasta odchodzą od pomysłów budowy aquaparku. Jeszcze nikt na tej inwestycji nie zarobił, a jedynie generowane są olbrzymie straty – mówiła.

Rezygnacja z aquaparku nie oznaczała jednak porzucenia planów modernizacji kąpieliska przy ulicy Równej, które mogłoby zostać przystosowane do współczesnych standardów i rozbudowane o część rekreacyjną. – Oglądaliśmy ten obiekt dość dokładnie. Dawny zakład balneologiczny w mojej ocenie wstępnej, choć nie jestem ekspertem, nadaje się wyłącznie do wyburzenia. Natomiast działka wokół tego basenu jest na tyle duża, że będziemy myśleć o rozbudowie tego obiektu, czyli o dołączeniu do dzisiejszej pływalni takiej części rekreacyjnej, o której mieszkańcy często mówią: jakiś basenik dla najmłodszych, jacuzzi, może sauny – deklarowała Beata Moskal-Słaniewska w marcu 2016 roku, w rozmowie z Polskim Radiem Wrocław.

Czy jest wreszcie szansa na rozpoczęcie modernizacji obiektu przy Równej? 24 marca 2021 roku ogłoszone zostały wstępne konsultacje rynkowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica w formule PPP – pływalnia i budynek byłej balneologii wraz z łącznikiem”. Planowana przez miasto inwestycja przewiduje modernizację krytej pływalni wraz z łącznikiem, w tym m.in. wykonanie nowych niecek sportowej i rekreacyjnej, wykonanie saunarium (wykonanie i montaż sauny parowej, sauny suchej oraz na podczerwień, budowa basenu schładzającego), wykonanie i montaż jacuzzi, wdrożenie technologii podnoszonego dna niecki, prace remontowe w zakresie przebudowy strefy wejścia, hali pływalni i jej zaplecza, elewacji, wentylacji mechanicznej. W przypadku budynku dawnej balneologii przewidziano wykonanie robót remontowych, a także zakup i montaż wyposażenia do zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Jak stwierdzono w materiałach udostępnionych w ramach konsultacji, „głównym celem przedsięwzięcia jest: poprawa funkcjonalności (przebudowa i modernizacja) pływalni, łącznika oraz budynku dawnej balneologii, komercjalizacja budynku dawnej balneologii, poprawa estetyki budynków, osiągnięcie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery”.

Realizacja zadania miałaby się odbywać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – miasto poszukuje partnera, którego zadaniem byłoby: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych i montażowych, 2) sfinansowanie prac i robót budowlanych, 3) zapewnienie i utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwania umowy o PPP, 4) zarządzanie oraz czerpanie pożytków z budynku dawnej balneologii”. Same konsultacje mają na celu przeprowadzenie testu rynkowego, który pozwoli ustalić zainteresowanie podmiotów prywatnych inwestycją na terenie Świdnicy. Badanie pozwoli też uzyskać informacje, które będą mogły zostać wykorzystane podczas przygotowywania dokumentacji projektowej, ustalania warunków współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czy też kwestii technicznych i finansowych planowanej inwestycji. Wstępne konsultacje potrwają do 12 kwietnia 2021 roku.

Zakłada się, iż współpraca z partnerem prywatnym nawiązana zostanie w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z zapisami ustawy o PPP. Miasto pełnić będzie rolę podmiotu publicznego. W zakres jego zadań wchodzić będzie: 1) udostępnienie nieruchomości i istniejącej infrastruktury partnerowi prywatnemu na czas realizacji przedsięwzięcia, 2) wniesienie wkładem własnym koncepcji przebudowy pływalni wraz z łącznikiem, 3) pełnienie roli operatora zmodernizowanego obiektu pływalni wraz z łącznikiem. Preferowanym przez miasto rozwiązaniem jest przeniesienie na partnera prywatnego ryzyk związanych z zaprojektowaniem, budową (w tym dotyczących terminowego i należytego wykonywania robót budowlanych) oraz sfinansowaniem inwestycji. W okresie eksploatacji zakłada się, iż partner prywatny przejmie na siebie ryzyko dostępności (w tym ryzyko zapewnienia określonego standardu dostępności infrastruktury). Ponadto, zamiarem miasta jest przeniesienie na partnera prywatnego ryzyka popytu oraz komercjalizacji budynku dawnej balneologii. Jednym ze składników wynagrodzenia partnera prywatnego będą pożytki czerpane ze skomercjalizowanej powierzchni budynku dawnej balneologii. Ponadto, jako uzupełniający składnik wynagrodzenia miasto przewiduje opłatę za: 1) wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, 2) sfinansowanie wyżej wymienionych prac, 3) okresowe płatności za realizację zadań na etapie eksploatacji (zapewnienie standardu dostępności zmodernizowanej infrastruktury) – przekazano w memorandum informacyjnym.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułJest przełamanie i mecz na zero z tyłu, ale roboty jeszcze bardzo wiele… [SKRÓT VIDEO]
Następny artykuł„Lato na podwórku” z ministerialnym dofinansowaniem