Strona główna 0_Slider 500+ pomoże wyłapać śmieciowych kombinatorów

500+ pomoże wyłapać śmieciowych kombinatorów

0

Gmina Marcinowice zajmie się szczegółowym sprawdzeniem deklaracji śmieciowych złożonych przez mieszkańców. Urzędnicy zapowiadają przeprowadzenie weryfikacji na podstawie nie tylko danych meldunkowych, ale również w oparciu o dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+, dokumenty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, czy też poprzez analizę wniosków o przyjęcie dzieci do szkół i przedszkoli. Ma to pomóc w wykryciu nieprawidłowości i wyłapaniu osób unikających wnoszenia opłat ze wywóz odpadów.

W związku ze stale rosnącą ilością odpadów komunalnych na terenie Gminy Marcinowice i uszczelnianiem systemu gospodarki odpadami, w najbliższym czasie każda złożona deklaracja zostanie szczegółowo zweryfikowana – zapowiadają urzędnicy. – Weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł: dokumenty meldunkowe, dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+, dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli, dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków, dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy i inne – wyliczają przedstawiciele urzędu.

Działania podejmowane przez marcinowicki urząd mają na celu wyeliminowanie przypadków, w których zaniżana jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, co z kolei wpływa na wysokość opłaty z tytułu wywozu odpadów. Urzędnicy zalecają, aby w przypadku występowania rozbieżności między deklarowaną a faktyczną liczbą mieszkańców, niezwłocznie złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy w Marcinowicach. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości zostanie naliczona opłata do 5 lat wstecz wraz z odsetkami – przypominają urzędnicy.

Gmina Marcinowice nie jest jedyną jednostką samorządową w regionie, w której zdecydowano się na dokonywanie kontroli informacji podawanych w tzw. deklaracjach śmieciowych. W gminie Strzegom, w której od 1 kwietnia obowiązywać będą nowe stawki opłat za wywóz odpadów, śmieci mają być ważone. – Podczas odbioru odpadów zmieszanych i tworzyw sztucznych czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Jeżeli różnica w wadze odpadów będzie duża, nieruchomości takie będą kontrolowane pod względem wątpliwości co do danych w deklaracji – tłumaczyli pod koniec lutego strzegomscy urzędnicy.

Kontrole prowadzone są również w Świdnicy. – Od października 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami walczą z nieuczciwymi mieszkańcami i przedsiębiorcami, którzy próbują oszukać system gospodarowania odpadami. Jak to wygląda w praktyce? Wezwano do złożenia wyjaśnień 98 osób, wszczęto nowe postępowania administracyjne mające na celu ustalenie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Sprawdzamy zużycie wody i energii elektrycznej na nieruchomości, które wskazują ile osób faktycznie zamieszkuje pod danym adresem. (…) Dwie osoby, które nie płaciły za śmieci były zmuszone do uregulowania swojego zadłużenia wobec miasta. Byli w szoku, gdy dowiedzieli się o wysokości swoich zaległości. Ponad 6 tys. złotych trafiło do budżetu miasta, a to tylko dwie osoby – informowali pod koniec stycznia 2021 roku pracownicy wydziału w świdnickim magistracie.

Zgodnie z corocznym raportem przygotowywanym przez świdnicki magistrat, od kilku lat występuje zauważalna różnica między danymi meldunkowymi a danymi pochodzącymi z deklaracji śmieciowych, na podstawie których wnoszone są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przykładowo, według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła 54 649 (z czego 53 336 osób było zameldowanych na pobyt stały, a 1313 osób na pobyt czasowy), jednak według złożonych deklaracji śmieciowych liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) wynosiła 46 781. – Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców według danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 7 868 osoby – wskazano w opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2019 roku”. Zaznaczono przy tym, że w ostatnich latach różnica ta systematycznie maleje – w 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. Rok później różnica wynosiła 8407 osób, w roku 2017 – 8164 osoby, a w roku 2018 – 7963 osoby.

/opr. mn/

Poprzedni artykułBezpłatne szkolenie dla przyszłych rodziców zastępczych
Następny artykułŚwięta, święta i… trochę po świętach