Strona główna 0_Slider Zbliża się początek zapisów do świdnickich przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Zbliża się początek zapisów do świdnickich przedszkoli i klas I szkół podstawowych

0

1 marca rozpocznie się rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym „zerowych”, a także klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odbywać się będzie ona w systemie elektronicznym.

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru. Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze stron: swidnica.przedszkola.vnabor.pl – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/ zerowych, swidnica.podstawowe.vnabor.pl – dla I klas szkół podstawowych.

We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt,
 • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt,
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt,
 • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt,
 • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt,
 • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.

Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt,
 •  co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt,
 • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jednostkach oświatowych 22 marca. Do 26 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 29 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy placówek oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 28 38 oraz 74 856 29 55.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułSzczepienia grupy „zero” przeciw COVID-19 opóźnione
Następny artykułKilka zastosowań wiertarko-wkrętarki