Strona główna 0_Slider Wiosną poziom wody na zalewie Witoszówka ma wrócić do dawnego poziomu. Podpisano umowę...

Wiosną poziom wody na zalewie Witoszówka ma wrócić do dawnego poziomu. Podpisano umowę na wykonanie remontu

2

Do 31 marca mają zostać zakończone niezbędne prace remontowe przy zaporze świdnickiego zalewu Witoszówka. W piątek zarządzające zbiornikiem Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zawarły umowę z wykonawcą robót. – Dzięki pracom modernizacyjnym już wiosną tego roku będzie można znacząco podnieść poziom wody w akwenie – zapewniają przedstawiciele Wód Polskich.

W ramach prac planowane są roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i naprawcze. W porozumieniu z wykonawcą – spółką DROMOSTTOR Polska, która za realizację zadania zaoferowała 718 tysięcy złotych – ustalane są także szczegóły organizacji placu budowy. Planowany termin wykonania prac to 31 marca 2021 roku, jest on jednak uzależniony od sprzyjających warunków atmosferycznych. Umowę w tej sprawie podpisano 5 lutego w siedzibie wrocławskiego oddziału Wód Polskich. Podpisy pod dokumentami złożyli – ze strony wykonawcy – Ewelina Chapińska, prezes zarządu spółki DROMOSTTOR Polska oraz po stronie zamawiającego – Mariusz Przybylski – dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wody Polskie największy nacisk kładą na to, aby inwestycja wiązała się z jak najmniejszymi uciążliwościami dla środowiska przyrodniczego, występującej tutaj fauny i flory oraz mieszkańców tego rejonu Świdnicy – przekazał Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – PGW „Wody Polskie”.

Podpisanie umowy z wykonawcą prac (fot. Wody Polskie)

Jak przypominają przedstawiciele Wód Polskich, zalew Witoszówka został wybudowany w latach 1973-1975. Jego pojemność całkowita wynosi 153 tysiące metrów sześciennych i obejmuje obszar prawie 9 hektarów. Akwen służy rekreacji i stanowi teren wypoczynkowy dla turystów i mieszkańców Świdnicy, nie pełni jednak istotnej roli w systemie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zbiornik do końca 2017 roku był administrowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i przez ponad 40 lat nie przeprowadzano na nim gruntowych remontów. – Jego obecny stan wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych, co potwierdziła pięcioletnia kontrola okresowa zapory czołowej, wykonana przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku. Taki sam nakaz nałożył również Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w obawie przed poważnym zagrożeniem awarii budowli. Z tego powodu w połowie 2020 roku Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, zleciły w trybie awaryjnym sukcesywne obniżenie lustra wody, do minimalnego poziomu bezpiecznego dla dalszego bytowania organizmów wodnych. Działanie było podyktowane względami bezpieczeństwa, ze względu na zły stan techniczny obiekt groził katastrofą budowlaną – tłumaczą pracownicy Wód Polskich. Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej stanowić ma pierwszy z niezbędnych etapów realizacji prac.

/Wody Polskie, opr. mn/

Poprzedni artykułPod wpływem i z zapasem marihuany w słoiku
Następny artykułZłożyli ślubowanie, jadą na szkolenie