Strona główna 0_Slider S5 połączy region z Wrocławiem do 2030 roku? Cztery firmy zainteresowane wykonaniem...

S5 połączy region z Wrocławiem do 2030 roku? Cztery firmy zainteresowane wykonaniem prac projektowych

0

Ponad 49 mln złotych zamierza przeznaczyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na realizację dalszych prac projektowych związanych z planowaną rozbudową autostrady A4 oraz budową drogi ekspresowej S5, która ułatwiłaby mieszkańcom Świdnicy oraz Wałbrzycha dojazd do Wrocławia. W piątek ogłoszono, że opracowaniem dokumentacji, która będzie podstawą do uzyskania stosownych zezwoleń, decyzji środowiskowych i ogłoszenia właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych, zainteresowane są cztery firmy. Na etapie prac projektowych przewidziano organizowanie spotkań informacyjnych z udziałem mieszkańców, podczas których szczegółowo przedstawiane będą możliwe warianty przebiegu tras S5 oraz A4.

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali więc wstępne “korytarze” obu dróg, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Na tej podstawie dokonano analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy ekspresowej oraz autostrady, by następnie wytypować dwie „kombinacje” stanowiące podstawę do dalszych prac.

Z dziewięciu analizowanych kombinacji korytarzy A4 i S5 zaproponowano do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)  kombinację II, która uzyskała  największą liczbę  punktów w analizie wielokryterialnej  i kombinację IV, która była rekomendowana przez  projektanta. W obu kombinacjach  identyczny jest przebieg  autostrady A4  na odcinku  Krzyżowa- Kostomłoty. Różnice  występują na  odcinku  trasy od Kostomłotów do węzła Wrocław Wschód. W  kombinacji II, na całym odcinku Krzyżowa – Wrocław Wschód, planowana jest rozbudowa A4 do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz  pas awaryjny. W  kombinacji IV, na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty, planowana jest rozbudowa autostrady do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny, a na odcinku Kostomłoty - Wrocław Wschód planowana jest budowa trasy w  nowym śladzie. Przebieg  drogi ekspresowej  S5 Sobótka - Bolków w obu kombinacjach (II i IV) jest taki sam, zgodny z  rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, tj. (S8)  Sobótka – (S3)  Bolków – tłumaczyła pod koniec listopada ubiegłego roku Joanna Borkowska z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

kombinacja IV (mat. GDDKiA)

29 grudnia 2020 roku GDDKiA ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji obejmującej studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla tras A4 oraz S5. – Po zakończeniu pierwszych prac studialnych dla autostrady A4 Krzyżowa – Wrocław i nowej drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków, przystępujemy do kolejnych działań. Ogłoszone postępowania przetargowe przybliżą nas do poznania najbardziej optymalnego wariantu budowy lub rozbudowy autostrady A4, która wraz z drogą ekspresową S5 stworzą nową jakość połączenia w korytarzu transportowym wschód-zachód – zapowiadał pod koniec ubiegłego roku Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W przypadku zamówienia obejmującego odcinek A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz drogę ekspresową S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km, w ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4, a także budowy S5:

  • Wariant 1 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie będą przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się w tym wariancie z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 2 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 3 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.

Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto w Wariantach 2 i 3, które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. podwarianty całkowicie omijające obszary Natura 2000. Na etapie opracowywania STEŚ-R organizowane będą spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców wszystkich gmin, przez które będą przebiegały warianty A4 i S5. Szczegółowo zostaną przedstawione wszystkie możliwe warianty przebiegu A4 i S5 – deklarują przedstawiciele GDDKiA.

17 lutego nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przygotowanie dokumentacji. Najtańsza z ofert, złożona przez konsorcjum firm Multiconsult Polska oraz IVIA, opiewa na ponad 28 mln 757 tys. złotych. Konsorcjum spółek TRAKT gotowe jest zająć się pracami projektowymi za blisko 36 mln 192 tys. zł, Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – WARSZAWA – za prawie 49 mln 197 tys. zł, natomiast spółka Mosty Katowice zaoferowała swoje usługi za 75 mln 934 tys. zł. Na opracowanie studium wraz uzyskaniem stosownych decyzji GDDKiA zamierza przeznaczyć ponad 49 mln 156 tys. złotych. Na wykonanie powierzonego mu zamówienia wybrany wykonawca będzie miał 53 miesiące.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację drogowych inwestycji na Dolnym Śląsku – w tym budowę nowych odcinków S5 i S8, jak również przebudowę autostrady A4 – w latach 2026-2029/2030.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPolicja zaprasza seniorów na spotkania on-line
Następny artykułLegniczanie lepsi, lecz dopiero po dogrywce