Strona główna 0_Slider W nowy rok z podwyżkami. Za co zapłacimy więcej w 2021 roku?

W nowy rok z podwyżkami. Za co zapłacimy więcej w 2021 roku?

0

Doliczana do rachunków za prąd opłata mocowa, wprowadzenie podatku cukrowego i handlowego, które mogą wpłynąć na wzrost cen w sklepach, czekająca kierowców opłata depozytowa od wymiany oleju, a także podwyżka abonamentu radiowo-telewizyjnego – to niektóre ze zmian, które uszczuplą portfele Polaków w 2021 roku. Świdniczan czeka dodatkowo podwyżka stawek podatku od nieruchomości, wzrost cen biletów komunikacji miejskiej, a także podwyżka opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

W 2021 roku wzrośnie koszt samej energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla gospodarstw domowych, w wyniku czego Polacy zapłacą za prąd średnio o około 3,5% więcej. Nowe taryfy to tylko jeden z elementów, który podniesie cenę rachunków. Od stycznia pojawią się na nich także opłaty za OZE (w 2021 roku wyniesie ona 2,2 zł za każdą MWh), a także tzw. opłata mocowa, służąca utrzymaniu bezpieczeństwa stałych dostaw prądu – wskazuje serwis Business Insider Polska. Jej wysokość zależeć będzie od rocznego zużycia prądu i wyniesie miesięcznie od 1,87 zł (w przypadku gospodarstw domowych zużywających rocznie poniżej 0,5 MWh) do 10,46 zł (gospodarstwa zużywające rocznie ponad 2,8 MWh).

Na podwyżkę cen w sklepach wpłynąć może wprowadzenie podatku handlowego, który będą płacić sprzedawcy sklepów stacjonarnych, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł, a także tzw. podatek cukrowy, który zakłada wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych (maksymalnie może on wynieść 1,2 zł na każdy litr napoju). Wprowadzono również opłatę od alkoholi sprzedawanych w małych opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli w tzw. małpkach.

Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2021 roku wyższy będzie abonament radiowo-telewizyjny. Miesięczna opłata za używanie radia wzrośnie z 7 złotych do 7,50 zł, natomiast za użytkowanie telewizora albo telewizora i radia trzeba będzie zapłacić 24,50 zł, a nie jak dotychczas 22,70 zł.

Droższy postój w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania

Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe stawki opłat jednorazowych za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Od stycznia 2021 roku w I podstrefie za godzinę postoju kierowcy muszą zapłacić 3,90 zł zamiast dotychczasowej opłaty w wysokości 3,00 zł. Za drugą godzinę postoju opłata wynosi 4,60 zł (dotychczas 3,60 zł), za trzecią godzinę – 5,50 zł (dotychczas 4,30 zł), za czwartą i każdą kolejną godzinę – 3,90 zł (dotychczas 3,00 zł), zaś minimalna opłata umożliwiająca postój do 15 minut wzrosła z 50 gr do 1 zł. Podwyżka objęła również II podstrefę: za postój do jednej godziny trzeba zapłacić 2,20 zł (dotychczas 1,50 zł), za drugą godzinę – 2,60 zł (dotychczas 1,80 zł), za trzecią godzinę – 3,10 zł (dotychczas 2,10 zł), za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,20 zł (dotychczas 1,50 zł), natomiast minimalna opłata umożliwiająca postój do 15 minut wzrosła z 30 do 50 gr.

Na niezmienionym poziomie pozostały opłaty abonamentowe. W górę poszły jednak kary za nieuiszczenie opłaty oraz za przekroczenie opłaconego czasu parkowania. Dotychczas za nieopłacenie postoju trzeba było zapłacić od 30 zł (w przypadku uregulowania należności w ciągu 16 godzin) do 50 zł (powyżej 16 godzin od nałożenia kary). Od nowego roku jest to: 50 zł (w terminie do 7 dni od dnia wystawienia wezwania) lub 150 zł (po 7 dniach od dnia wystawienia wezwania). W przypadku kary za przekroczenie opłaconego czasu parkowania dotychczas opłata wynosiła 10 zł (przy jej uregulowaniu w czasie do 3 godzin), 30 zł (od 3 do 16 godzin) lub 50 zł (powyżej 16 godzin od nałożenia kary). Od nowego roku jest to: 30 zł (w terminie do 7 dni od dnia wystawienia wezwania) lub 100 zł (po 7 dniach od dnia wystawienia wezwania).

Podwyżka cen biletów w świdnickiej komunikacji

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy cennik biletów świdnickiej komunikacji miejskiej. Normalny bilet jednorazowy za przejazd w jednej strefie kosztuje 3,00 zł (dotychczas 2,40 zł). Przejazd między dwoma strefami podrożał do 3,50 zł (dotychczas 2,90 zł), natomiast zakup biletu na wszystkie strefy wiąże się z wydatkiem 4,20 zł (dotychczas 3,50 zł). Podwyżka objęła też bilety czasowe. Cena biletu 120-minutowego na strefę A wzrosła z 4,00 zł do 5,00 zł, a bilet 24-godzinny na wszystkie strefy podrożał z 7,50 zł do 9,00 zł.

Droższe stały się również bilety okresowe. Za miesięczny bilet imienny na jedną ze stref trzeba zapłacić 96 zł (dotychczas 77 zł), za bilet miesięczny “dwustrefowy” – 108 zł (dotychczas 89 zł), a za bilet miesięczny na wszystkie strefy – 122 zł (dotychczas 103 zł). W przypadku biletów na okaziciela ich cena wzrosła do: 106 zł na jedną strefę (dotychczas 87 zł), 118 zł na dwie strefy (dotychczas 99 zł), 132 zł na wszystkie strefy (dotychczas 113 zł). Odpowiednio wzrósł też koszt biletów ulgowych. Koszt biletu wakacyjnego dla uczniów i studentów na wszystkie strefy wzrósł z dotychczasowych 21 zł do 30 zł – w nowej taryfie przewozowej nie przewidziano tańszych biletów wakacyjnych jedno- lub dwustrefowych.

W górę poszły także wysokości kar: 150 zł za przejazd bez ważnego biletu (dotychczas 120 zł), 120 zł za przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi (dotychczas 96 zł), 450 zł za zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu (dotychczas 360 zł).

Podatek od nieruchomości w górę

W listopadzie 2020 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowych stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, które zostały podwyższone do maksymalnego poziomu wskazanego w rozporządzeniu ministra finansów, a tym samym wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 3,9%.

Dla mieszkańca Świdnicy, który posiada mieszkanie o powierzchni np. 67 m² to wzrost opłaty rocznie o ok. 5 zł, czyli miesięcznie ok. 0,42 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o powierzchni ok. 90 m² to roczna podwyżka 88 zł, czyli miesięcznie ok. 7,33 zł – informowała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu. – Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków od nieruchomości mogą wynieść w 2021 roku – 37 mln 600 tys. zł , plan na rok 2020 to 36 mln 600 tys. zł. Wzrost szacowany jest więc na poziomie 1 mln zł. Wynika to nie tylko z podwyżki stawek podatków, ale także z uszczelnienia systemu płatności podatku od nieruchomości – dodała..

/opr. mn/

Poprzedni artykułSą zbyt ciężkie, jeżdżą za szybko. Mieszkańcy mają dość ciężarówek z kopalni
Następny artykułZaginął Bambi [Aktualizacja]