Strona główna 0_Slider Urzędnicy i strażnicy na tropie mieszkańców unikających opłat za wywóz śmieci. Są...

Urzędnicy i strażnicy na tropie mieszkańców unikających opłat za wywóz śmieci. Są pierwsze efekty kontroli

2

Blisko stu mieszkańców Świdnicy wezwano do złożenia wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w złożonych przez nich deklaracjach śmieciowych, a dwie osoby zostały zmuszone do uregulowania zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów – to efekty trwających od kilku miesięcy kontroli prowadzonych przez urzędników wydziału gospodarki odpadami w świdnickim magistracie.

Od października 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami walczą z nieuczciwymi mieszkańcami i przedsiębiorcami, którzy próbują oszukać system gospodarowania odpadami. Jak to wygląda w praktyce? Wezwano do złożenia wyjaśnień 98 osób, wszczęto nowe postępowania administracyjne mające na celu ustalenie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Sprawdzamy zużycie wody i energii elektrycznej na nieruchomości, które wskazują ile osób faktycznie zamieszkuje pod danym adresem. (…) Dwie osoby, które nie płaciły za śmieci były zmuszone do uregulowania swojego zadłużenia wobec miasta. Byli w szoku, gdy dowiedzieli się o wysokości swoich zaległości. Ponad 6 tys. złotych trafiło do budżetu miasta, a to tylko dwie osoby – przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych pracownicy wydziału. Zachęcają przy tym do składania korekt deklaracji uwzględniających m.in. nowo narodzonych mieszkańców, a także studentów, którzy z uwagi na nauczanie zdalne powrócili do Świdnicy.

Działania podejmowane przez urzędników mają na celu wyeliminowanie przypadków, w których zaniżana jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, co z kolei wpływa na wysokość opłaty z tytułu wywozu odpadów. Z podobnymi nieprawidłowościami walczono również w latach ubiegłych. – W roku 2019 zostało wszczętych 17 postępowań wyjaśniających, wydano 17 decyzji administracyjnych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiono 35 wezwań do złożenia pierwszych deklaracji i złożenia wyjaśnień – wyliczono w opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2019 roku”.

W corocznym raporcie przygotowywanym przez świdnicki magistrat zwrócono również uwagę na występującą od kilku lat różnicę między danymi meldunkowymi a danymi pochodzącymi z deklaracji śmieciowych, na podstawie których wnoszone są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przykładowo, według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła 54 649 (z czego 53 336 osób było zameldowanych na pobyt stały, a 1313 osób na pobyt czasowy), jednak według złożonych deklaracji śmieciowych liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) wynosiła 46 781. – Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców według danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 7 868 osoby – wskazano w „Analizie”. Zaznaczono przy tym, że w ostatnich latach różnica ta systematycznie maleje – w 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. Rok później różnica wynosiła 8407 osób, w roku 2017 – 8164 osoby, a w roku 2018 – 7963 osoby.

Deklaracje składane przez mieszkańców mają uwzględniać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych – bardzo często właściciele nieruchomości składają deklarację nie uwzględniającą osób pracujących za granicą, studiujących w innych miastach itp. Niemniej jednak znaczna różnica pomiędzy danymi meldunkowymi a danymi z deklaracji sugeruje, że przy określaniu liczby w deklaracji zdarzają się sytuacje, że nie są ujawniane prawdziwe dane – zaznaczali autorzy opracowania.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułWywóz gruzu- jak pozbyć się odpadów po remoncie mieszkania?
Następny artykułRolety klasyczne czy rolety dzień – noc. Sklep internetowy i jego oferta