Strona główna 0_Slider Ponad dwa miliardy złotych dla dawnego województwa wałbrzyskiego. Na jaki cel?

Ponad dwa miliardy złotych dla dawnego województwa wałbrzyskiego. Na jaki cel?

1

W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do subregionu wałbrzyskiego skierowany zostanie strumień 556 mln euro. Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś regionalne gospodarki – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Neutralność klimatyczna to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. W praktyce oznacza to m.in. konieczność przeprowadzenia kosztownych zmian w produkcji energii. Dzięki staraniom zarządu województwa Dolny Śląsk może liczyć na potężne wsparcie finansowe na ich przeprowadzenie. Na Dolnym Śląsku wsparciem zostanie objęty subregion wałbrzyski – powiaty wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki oraz miasto Wałbrzych. Dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji możliwe będzie dofinansowanie m.in. wdrażania technologii zapewniających tanią i czystą energię, redukcji emisji gazów cieplarnianych, regeneracja terenów zdegradowanych, ale także pomoc dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy.

– Opublikowana kwota znacznie przekraczająca w przeliczeniu 2 miliardy złotych dla południa województwa to zwieńczenie wielu miesięcy naszych trudnych rozmów, zarówno z przedstawicielami Komisji Europejskiej, jak i administracji krajowej. Dzięki dobrej współpracy z polskim rządem udało się wypracować taki algorytm, który gwarantuje, że gigantyczne pieniądze popłyną tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli do 5 powiatów byłego województwa wałbrzyskiego. Jest to pewien rodzaj sprawiedliwości dziejowej, ponieważ takie pieniądze powinny uruchomione być już wiele lat temu – wtedy, kiedy likwidowano Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przyznawane będą na podstawie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na Dolnym Śląsku taki plan powstaje przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w ramach powołanej Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Dokument określi obszary i potrzeby rozwojowe oraz  wskaże działania możliwe do dofinansowania ze wskazanej puli 556 milionów euro. Dla subregionu wałbrzyskiego jest to ogromne wyzwanie i szansa na realizację wartościowych projektów i dalszy rozwój  w oparciu o zieloną gospodarkę. Władze województwa w dalszym ciągu zabiegają o uwzględnienie w Funduszu zachodniej części naszego regionu.

/Źródło UMWD/

Poprzedni artykułMedycy dostają drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19
Następny artykuł56-latek wsiadł za kierownicę mając blisko 1,5 promila