Strona główna 0_Slider Niemal 90 pytań do przebudowy basenu letniego. Za tydzień mamy poznać firmy...

Niemal 90 pytań do przebudowy basenu letniego. Za tydzień mamy poznać firmy zainteresowane wykonaniem prac

2

Do 29 stycznia przedłużono termin składania ofert w przetargu na zaprojektowanie i przebudowę kompleksu basenów odkrytych przy ulicy Śląskiej w Świdnicy. Wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji zasypali świdnicki magistrat pytaniami, a jeden z nich wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zgłaszając obiekcje w sprawie wysokości kar umownych oraz warunków odbioru prac. Jest to już piąte podejście do modernizacji letniego kąpieliska. Dotychczasowe próby wyłonienia wykonawcy kończyły się niepowodzeniem.

Kompleks basenów to prawie stuletni obiekt, który wymaga przebudowy, aby dostosować go do obecnie panujących standardów.  O tym, że gruntowny remont kąpieliska jest konieczny, już w czerwcu 2017 roku mówił Włodzimierz Banaś, projektant odpowiedzialny za jeden z przygotowanych projektów przebudowy i rozbudowy basenu. – Okres budowy obiektu przypada na pierwszą połowę XX wieku i określono na lata 1928-1930. (…) W chwili obecnej okładziny niecek basenowych są uszkodzone i nie nadają się do dalszej eksploatacji; (…) na powierzchni elementów żelbetowych występują uszkodzenia powstałe z długiego okresu eksploatacji. Dalsza eksploatacja obniża komfort użytkowania obiektu oraz pogarsza jego stan. Wokół niecek basenowych istnieje betonowa plaża basenowa. Na plaży licznie występują deformacje, uskoki, zarysowania i wyszczerbienia. Dalsze użytkowanie plaży w takim stanie nie jest możliwe – opisywał.

W listopadzie 2016 roku przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych powierzono Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Od tego czasu ŚPWiK czterokrotnie ogłaszało przetargi na realizację robót. Wszystkie kończyły się unieważnieniem – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, za trzecim podejściem przez zupełny brak złożonych ofert, a podczas czwartego przetargu z powodu problemu w sfinansowaniu inwestycji.

Pomimo braku widocznych zmian na terenie świdnickiego kąpieliska, spółka wodociągowa poniosła spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. – Kwota wydatków poniesiona na prace związane z przygotowaniem do remontu basenu od 2017 roku wyniosła około 1 mln zł. Są to m.in. koszty eksploatacyjne, czyli podatek od nieruchomości – 290 706 zł, amortyzacja – 183 420 zł, audyty rekompensat i pozostałe koszty – 33 604 zł. To także nakłady modernizacyjne, czyli m.in.: przygotowanie założeń do planu funkcjonalno-użytkowego, weryfikacja dokumentacji projektowej – 115 975 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej – 162 850 zł, usługi prawne i doradcze – 255 728 zł – wyliczał wiceprezydent Jerzy Żądło w odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z miejskich radnych.

W kwietniu 2020 roku uchylona została wcześniejsza uchwała, na mocy której modernizację kąpieliska powierzono ŚPWiK. Tym samym basen wrócił pod kontrolę magistratu, a przygotowaniem nowego zamówienia zajęli się miejscy urzędnicy.

wiz. ASPA Pracownia Architektoniczna/mat. UM Świdnica

Piąte podejście: efektowne wizualizacje i wiele pytań od wykonawców

18 grudnia 2020 roku ogłoszony został piąty przetarg na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z przebudową świdnickiego basenu letniego. Na realizację tej inwestycji świdnicki magistrat planuje przeznaczyć 35 mln zł, zaś ukończony basen miałby zostać udostępniony mieszkańcom w 2023 roku.

W związku z przetargiem wykonawcy zainteresowani realizacją przebudowy zwrócili się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy z 88 pytaniami, które dotyczyły zarówno kwestii związanych z warunkami udziału w postępowaniu, zasad postępowania w przypadku napotkania znaleziska archeologicznego, płatności za wykonane prace, formalności dotyczących wycinki drzew i krzewów, zasad wykonywania przeglądów w okresie gwarancyjnym, czy też zakresu rozbiórki istniejących niecek basenowych.

Na bardziej stanowczy krok zdecydowała się spółka Strabag, która wniosła odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując, że niektóre z zapisów zawartych w warunkach zamówienia są niezgodne z prawem zamówień publicznych oraz kodeksem cywilnym. W szczególności dotyczyło to możliwości odmowy dokonania odbioru inwestycji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad – nawet jeżeli mają one charakter nieistotny, a także kwestii „rażąco wygórowanych” kar umownych – domagając się ich obniżenia i wprowadzenia limitu kar umownych. Ostatecznie spółka wycofała swoje odwołanie z uwagi na uwzględnienie przez Urząd Miejski „znacznej części zarzutów i wniosków”. Zaakceptowana została też część z sugestii wniesionych przez wykonawców, którzy zwrócili się do magistratu z pytaniami.

Zmianie uległ również termin składania ofert. Tym samym listę firm zainteresowanych wykonaniem basenowej inwestycji poznamy nie 22 stycznia, a niecały tydzień później – 28 stycznia.

Jak ma się zmienić kąpielisko przy Śląskiej?

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Jej zakres obejmie opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę kompleksu, czyli: budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów wraz z żaglami solarnymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej, przebieralni, budynku technologii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną, małą architekturą oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch rzeźb – wyliczała w grudniu ubiegłego roku Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Nowością na kąpielisku będzie wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam m. in.: armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie jeżyków, liści czy też muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco starszych amatorów wodnych kąpieli będzie 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostaną w platformy dla osób niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula generująca fale, gejzery powietrzne, ścieżka pontonowa czy też przyrządy do masażu. Dla szukających ochłody i cienia przygotowane zostaną altany na lekkiej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem materiałowym zsuwanym. Nie zabraknie również przebieralni, siedzisk i ławek – wymieniała Dzwonkowska.

Wizualizacje basenu przygotowane przez ASPA Pracownie Architektoniczną z Wrocławia. Jak informuje Mateusz Jadach z Biura Prezydenta Miasta Świdnicy, na ich wykonanie przeznaczono z budżetu miasta 7527,60 brutto:

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykuł„To nie jest miejsce dla niepełnosprawnych”. Nie przyjął mandatu i liczy na sprawę w sądzie
Następny artykułBędzie jednak zmiana na stanowisku trenera pierwszej drużyny!