Strona główna 0_Slider „Modliszówka” w remoncie. Jak postępują prace?

„Modliszówka” w remoncie. Jak postępują prace? [FOTO]

0

Do 28 czerwca 2021 roku ma potrwać przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 między Świdnicą a Wałbrzychem. Od czterech miesięcy trwają prace na odcinku z Modliszowa do Starego Julianowa.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 ruszyła w maju 2019 roku. Prace miały potrwać do końca grudnia 2020 roku, jednak termin ten uległ zmianie. Jak wyjaśniał dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, miało to związek z długotrwałą analizą dokumentacji inwestycji prowadzoną przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Infrastruktury, a także przewlekle prowadzone przez DUW postępowanie w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji drogowej. W tej sytuacji za zasadne uznano przedłużenie terminu zakończenia prac do 28 czerwca 2021 roku.

Zmianie uległ również koszt drogowej inwestycji, która pierwotnie miała pochłonąć ponad 25 mln złotych. – Przedłużenie czasu na ukończenie robót będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami w wysokości około 610 tys. zł netto. Są to koszty demobilizacji i powtórnej mobilizacji sprzętu wynajmowanego przez wykonawcę, utrzymania tymczasowej organizacji ruchu w przedłużonym czasie na ukończenie oraz koszty związane z utrzymaniem zaplecza budowy – wskazywał Loch.

Dyrektor DSDiK poinformował teraz o aktualnych postępach prac. – W grudniu 2020 roku wykonawca złożył wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego dla odcinka przebudowy DW 379 od Świdnicy do Modliszowa (z wyłączeniem ścieżki rowerowej i ronda w Modliszowie). Dla tego odcinka wykonano prace objęte pozwoleniem na budowę (z wyłączeniem jak wyżej). Ruch po drodze odbywa się zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tymczasowego – wyjaśnia Leszek Loch z DSDiK.

Z kolei na zamkniętym dla ruchu odcinku przebudowy, od Modliszowa do Starego Julianowa, do tej pory: usunięto kolizję energetyczną w Starym Julianowie, wykonano oświetlenie drogowe na rondzie w Starym Julianowie, wykonano wycinkę drzew kolidujących z budową, przeprowadzono odhumusowanie, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonano kanał technologiczny, przepusty i konstrukcję jezdni do warstwy podbudowy (ten zakres prac nie objął 800-metrowego odcinka od Starego Julianowa) – wylicza Loch.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułDogaszali pożar w mieszkaniu
Następny artykułMity na temat opakowań plastikowych do żywności