Strona główna Wydarzenia Świdnica Lodowisko na alejkach w Parku Centralnym

Lodowisko na alejkach w Parku Centralnym [FOTO]

6

Kto zapłaci za połamane ręce i nogi? – pyta czytelnik Swidnica24.pl, wskazując na ślizgawki, które powstały na alejkach w Parku Centralnym.

Kilka dni temu Urząd Miejski w Świdnicy chwalił się, że Towarzystwo Urbanistów Polskich nagrodziło rewitalizację terenów zieleni w Świdnicy, w tym odnowę parku im. Władysława Sikorskiego, skweru na placu 1000-lecia oraz Parku Centralnego, w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Z całą pewnością park jest najlepiej w Świdnicy oświetlonym terenem za sprawą  251 latarń i 97 punktów świetlnych, które nie gasną aż do świtu. W tej jasności widać jak na dłoni, że szutrowe alejki w ostatnich dniach nie były bezpieczne dla przechodniów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.” Uchwalony niedawno przez Radę Miejską w Świdnicy  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica w rozdziale 10, par. 25 stanowi: „Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątanie błota, lodu,śniegu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków i garaży oraz do miejsc gromadzenia odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;”

Interwencję czytelnika skierowaliśmy do rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Czekamy na odpowiedź.

/asz/
Zdjęcia nadesłane przez czytelnika.

Poprzedni artykułPrestiżowa szkółka ponownie w Świdnicy. Będą bronić mistrzowskiej korony!
Następny artykułSynoptycy prognozują intensywne opady śniegu. Wydano ostrzeżenia dla powiatu