Strona główna 0_Slider Zbadali religijność Polaków. Jakie wyniki w diecezji świdnickiej?

Zbadali religijność Polaków. Jakie wyniki w diecezji świdnickiej?

5

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane dotyczące uczestnictwa Polaków w mszach oraz przystępowania przez wiernych do komunii świętej. Badanie przeprowadzono 20 października 2019 roku. W skali całego kraju zaobserwowano spadek obu analizowanych wskaźników w stosunku do poprzedniego roku. Spadek odnotowano również w diecezji świdnickiej.

Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania, w 2019 roku w całym kraju w niedzielnej mszy uczestniczyło 36,9% zobowiązanych katolików (w 2018 roku było to 38,2%), a 16,7% przystąpiło do komunii (17,3% w 2018 roku). – W stosunku do 2018 roku oznacza to spadek wskaźnika dominicantes o 1,3 punktu procentowego, zaś communicantes o 0,6 punktu procentowego. Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,8%), rzeszowskiej (62,1%) i przemyskiej (58,5%). Najniższy zaś szczecińsko-kamieńskiej (23,3%), łódzkiej (23,6%) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (23,8%) – wylicza dyrektor ISKK, ks. dr Wojciech Sadłoń.

W przypadku diecezji świdnickiej wskaźnik dominicantes (udziału w nabożeństwach) wyniósł 27,7%, natomiast wskaźnik communicantes (przystąpienie do komunii) – 13,4%. W przeprowadzonym rok wcześniej badaniu było to odpowiednio 29,0% i 13,7%, zaś w badaniu zorganizowanym w 2017 roku – 29,6% oraz 13,8%.

W 2019 r. sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, o ponad 3,5% mniej niż w 2018 r. Zdecydowaną większość chrztów udzielono dzieciom do 1 roku życia. Jedynie 4,8% ochrzczonych przyjmowało chrzest między 1 a 7 rokiem życia. Natomiast chrzest po ukończeniu 7 roku życia przyjęło niespełna 1% ochrzczonych. Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom – przywołano w najnowszym roczniku statystycznym Kościoła katolickiego.

W diecezji świdnickiej między 2018 a 2019 rokiem nastąpił spadek liczby udzielanych sakramentów chrztu – z 4796 do 4590. Zmniejszyła się również liczba udzielonych sakramentów I Komunii – z 6070 do 2862, a także liczba udzielonych sakramentów małżeństwa – z 1602 do 1479. Wzrost odnotowano w przypadku bierzmowań – w 2018 roku sakrament ten przyjęły 3352 osoby, a w 2019 roku – 4468.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w opracowaniu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich typach placówek edukacyjnych w Polsce na zajęcia religii uczęszczało 87,6% uczniów (w roku szkolnym 2018/2019 było to 88,0% uczniów). Uczestnictwo w szkolnej katechezie według typu placówki kształtowało się następująco: w przedszkolach na zajęcia religii chodziło 84,8% uczniów (rok wcześniej 84,9%), w szkołach podstawowych – 94,1% (rok wcześniej 94,2%), w liceach ogólnokształcących – 75,3% (rok wcześniej 80,8%), w technikach – 76,7% (rok wcześniej 81,6%), w szkołach branżowych – 75,8% (rok wcześniej 80,7%), a w szkołach specjalnych i ośrodkach – 90,9% (rok wcześniej 94%).

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2%), rzeszowskiej (97,9%) i przemyskiej (97,9%), zaś najniższy w diecezji łódzkiej (76,2%), warszawskiej (76,0%) oraz warmińskiej (70,0%). W przypadku diecezji świdnickiej na zajęcia uczęszczało 83,5% uczniów (w roku szkolnym 2018/2019 było to 87,5% uczniów).

W roku 2019 w diecezji świdnickiej było 191 parafii, w których posługiwało duszpastersko 323 księży.

Z pełnym opracowaniem można się zapoznać na stronie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

/ISKK, opr. mn/

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułIMGW ostrzega przed marznącymi opadami
Następny artykułJak założyć własną firmę w dobie COVID-19?