Strona główna 0_Slider Władze Świdnicy nie wykonały nakazu nadzoru budowlanego. Będzie postępowanie egzekucyjne

Władze Świdnicy nie wykonały nakazu nadzoru budowlanego. Będzie postępowanie egzekucyjne

3

Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych może wynieść grzywna za niewykonanie nakazu rozbiórki, wydanego przez inspektora nadzoru budowlanego. – Po kontroli ustaliliśmy, że minął rok od terminu wyznaczonego na rozbiórkę budynku przy ul. Chrobrego 3 w Świdnicy, a prace nie zostały wykonane. Wszczynamy postępowanie egzekucyjne – informuje zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jerzy Wasilewski.

28 kwietnia 2011 roku mieszkańcy śródmieścia usłyszeli huk. Runęło jedno z zabudowań w podwórzu przy ul. Chrobrego 3. Konstrukcja sąsiedniego budynku została naruszona, lokatorom znaleziono inne mieszkania, a oficynę 6 lat później Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał usunąć. Budynek należy do miasta.

W wyniku katastrofy budowlanej swoje dotychczasowe mieszkania musiało opuścić 5 osób. Przez lata zarządca miejskich budynków nie zadbał nawet o ogrodzenie terenu. – Jest bardzo popękany, zawalone są już stropy, a warunki atmosferyczne dodatkowo robią swoje. Obiekt sąsiaduje z działką naszej wspólnoty. Gdyby spadł na przyległy teren, wtedy zajmie się tym Miejski Zarząd Nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdy budynek zawali się na naszą działkę, problem spada na nas – mówiła pani Bogumiła, jedna z mieszkanek pobliskiej kamienicy. Alarmowała, że w niebezpieczeństwie mogą być zaparkowane w pobliżu ruiny samochody i przechodzący tamtędy ludzie. Dopiero w 2017 roku po tej interwencji i nakazie wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pojawił się płot. W tym samym roku miasto dostało nakaz rozbiórki. – Podejmowane są kroki, by jak najszybciej była możliwa rozbiórka tego budynku – zapowiadała jeszcze w lipcu 2017 roku Maria Florczak, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Tłumaczyła wówczas, że konieczne jest przygotowanie dokumentacji rozbiórkowej i uzyskanie pozwolenia.

Podczas sesji 28 marca 2018 roku Rada Miejska w Świdnicy na mocy uchwały nr XLII/461/18 zadysponowała na rozbiórkę i uporządkowanie terenu 120 tysięcy złotych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na wniosek władz miasta termin rozbiórki wydłużył o rok, do końca grudnia 2019 roku.  – W ostatnich dniach przeprowadziliśmy kontrolę w tej sprawie. Żadne prace rozbiórkowe nie zostały podjęte, gmina nie zwracała się także o przedłużenie terminu na wykonanie decyzji. Gmina ma wydane przez starostę pozwolenie na rozbiórkę. Rozpoczynamy postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę budynku – mówi Jerzy Wasilewski.

Dlaczego władze Świdnicy zignorowały nakaz, narażając mieszkańców nie tylko na zagrożenie, ale również na wysoką grzywnę? Dlaczego nie zrealizowano rozbiórki mimo środków, przyznanych na ten cel uchwałą Rady Miejskiej? Co się stało ze 120 tysiącami złotych? – Obiekt przy ul. Chrobrego 3 w Świdnicy stanowi zabudowania po firmie DOLMEB. Rozbiórka w/w nieruchomości wymaga olbrzymich nakładów, przekraczających możliwości MZN. Przygotowana została dokumentacja rozbiórkowa. Pozostałe środki, które nie starczyły na rozbiórkę, przeznaczono na bieżące remonty substancji mieszkaniowej miasta. Rozbiórka obiektu planowana jest w przyszłym roku. Teren jest wygrodzony i zabezpieczony – odpowiedziała w imieniu prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej rzeczniczka magistratu Magdalena Dzwonkowska.

Rada Miejska w drodze uchwały zadecydowała o konkretnym przeznaczeniu 120 tysięcy złotych. Do prezydenta miasta skierowaliśmy pytanie, na jakiej prawnej podstawie zostały te środki wykorzystane na inne cele i jakie są to konkretnie zadania? Czekamy również na podanie konkretnego kosztu rozbiórki. Nie otrzymaliśmy informacji, dlaczego prezydent miasta zignorowała decyzję PINB ani dlaczego nie wniosła o kolejne przesunięcie terminu?

W grudniu tego roku na zlecenie Gminy Miasto Świdnica została przeprowadzona rozbiórka dwóch budynków przy ul. Wrocławskiej 36a. Pracę wykonała firma „Embud” Usługi Budowlano- Remontowe za 104 550 zł. Tuż obok znajduje się teren, który miasto zamierza sprzedać na cele mieszkaniowe.

Agnieszka Szymkiewicz