Strona główna 0_Slider S5 połączy region z Wrocławiem do 2030 roku? Ogłoszono przetarg na przygotowanie...

S5 połączy region z Wrocławiem do 2030 roku? Ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji

1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację dalszych prac projektowych związanych z planowaną budową drogi ekspresowej S5, która ułatwiłaby mieszkańcom Świdnicy oraz Wałbrzycha dojazd do Wrocławia. Opracowana dokumentacja będzie podstawą do uzyskania stosownych zezwoleń, decyzji środowiskowych i ogłoszenia właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych. Na etapie prac projektowych przewidziano organizowanie spotkań informacyjnych z udziałem mieszkańców, podczas których szczegółowo przedstawiane będą możliwe warianty przebiegu tras S5 oraz A4.

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali więc wstępne “korytarze” obu dróg, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Na tej podstawie dokonano analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy ekspresowej oraz autostrady, by następnie wytypować dwie „kombinacje” stanowiące podstawę do dalszych prac.

Z dziewięciu analizowanych kombinacji korytarzy A4 i S5 zaproponowano do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)  kombinację II, która uzyskała  największą liczbę  punktów w analizie wielokryterialnej  i kombinację IV, która była rekomendowana przez  projektanta. W obu kombinacjach  identyczny jest przebieg  autostrady A4  na odcinku  Krzyżowa- Kostomłoty. Różnice  występują na  odcinku  trasy od Kostomłotów do węzła Wrocław Wschód. W  kombinacji II, na całym odcinku Krzyżowa – Wrocław Wschód, planowana jest rozbudowa A4 do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz  pas awaryjny. W  kombinacji IV, na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty, planowana jest rozbudowa autostrady do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny, a na odcinku Kostomłoty - Wrocław Wschód planowana jest budowa trasy w  nowym śladzie. Przebieg  drogi ekspresowej  S5 Sobótka - Bolków w obu kombinacjach (II i IV) jest taki sam, zgodny z  rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, tj. (S8)  Sobótka – (S3)  Bolków – wyjaśniała pod koniec listopada Joanna Borkowska z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

kombinacja IV (mat. GDDKiA)

29 grudnia GDDKiA ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji obejmującej studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla tras A4 oraz S5. – Po zakończeniu pierwszych prac studialnych dla autostrady A4 Krzyżowa – Wrocław i nowej drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków, przystępujemy do kolejnych działań. Ogłoszone postępowania przetargowe przybliżą nas do poznania najbardziej optymalnego wariantu budowy lub rozbudowy autostrady A4, która wraz z drogą ekspresową S5 stworzą nową jakość połączenia w korytarzu transportowym wschód-zachód – stwierdził Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W przypadku zamówienia obejmującego odcinek A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz drogę ekspresową S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km, w ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4, a także budowy S5:

  • Wariant 1 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie będą przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się w tym wariancie z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 2 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 3 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.

Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto w Wariantach 2 i 3, które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. podwarianty całkowicie omijające obszary Natura 2000. Na etapie opracowywania STEŚ-R organizowane będą spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców wszystkich gmin, przez które będą przebiegały warianty A4 i S5. Szczegółowo zostaną przedstawione wszystkie możliwe warianty przebiegu A4 i S5 – deklarują przedstawiciele GDDKiA.

Termin składania ofert w przetargu na przygotowanie dokumentacji mija 17 lutego 2021 roku. Na wykonanie powierzonego mu zamówienia wybrany wykonawca będzie miał 53 miesiące. GDDKiA planuje realizację drogowych inwestycji na Dolnym Śląsku – w tym budowę nowych odcinków S5 i S8, jak również przebudowę autostrady A4 – w latach 2026-2029/2030.

/mn/

Poprzedni artykułWeterynarz radzi: Stres zwierząt podczas Sylwestra
Następny artykułSklepy, apteki, komunikacja. Informator na sylwestra i Nowy Rok