Strona główna 0_Slider Remont al. Niepodległości ma potrwać 3 lata. Przygotowania do przetargu na ostatniej...

Remont al. Niepodległości ma potrwać 3 lata. Przygotowania do przetargu na ostatniej prostej

3

Jeszcze w grudniu świdnicki magistrat ma otrzymać pozwolenie na przebudowę pierwszego odcinka al. Niepodległości. Dzięki uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz przygotowaniu wymaganej dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca wyczekiwanych przez zmotoryzowanych prac. Według deklaracji urzędników, drogowcy mieliby przystąpić do robót budowlanych na przełomie I i II kwartału 2021 roku.

Przypomnijmy, w wyniku przebudowy aleja Niepodległości ma przede wszystkim zyskać nową nawierzchnię jezdni, która zastąpi koślawą kostkę brukową. W planach jest też remont chodników, budowa ścieżki rowerowej i zatok autobusowych. Przebudowie ulec mają także miejsca parkingowe znajdujące się wzdłuż ulicy. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Drogowcy, gdy wreszcie wkroczą na plac budowy, najpierw zajmą się odcinkiem od placu Wolności do skrzyżowania z ulicą 8 Maja. Później roboty mają przenieść się na fragment od 8 Maja do skrzyżowania z ulicą Nauczycielską. Ostatni, III etap obejmie odcinek od Nauczycielskiej do pl. Grunwaldzkiego.

Przygotowania do inwestycji trwają już od kilku lat. – ​W 2016 roku Gmina Miasto Świdnica zadeklarowała pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.​ Zaplanowano sporządzenie Koncepcji Programowo Przestrzennej, a następnie na jej podstawie projektów budowlanych i wykonawczych, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 roku. Niestety, w trakcie sporządzania dokumentacji wystąpiło szereg okoliczności, mających wpływ na przedłużenie tego terminu – tłumaczył wcześniej Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Jak wyjaśniał, główną przyczyną powstania opóźnień były przeciągające się uzgodnienia dotyczące planu zagospodarowania terenu z jednostkami mającymi wpływ na ostateczny kształt projektu. Projekt budowlany wymagał bowiem uzyskania pozytywnej opinii zarządcy drogi – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, a także decyzji konserwatorskiej ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Od trzech czterech lat stoimy w blokach startowych do ogłoszenia przetargu. Mamy zakończoną dokumentację techniczną, mamy uzgodnienia zarządcy drogi i wojewódzkiego konserwatora zabytków, mamy złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Myślę, że w grudniu takie pozwolenie na budowę otrzymamy. Na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem specyfikacji do przetargu, co oznacza, że będziemy w stanie rozpocząć prace budowlane na przełomie I i II kwartału przyszłego roku – po zakończeniu procedury przetargowej – mówił dyrektor podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

W pierwszej kolejności przebudowany miałby zostać odcinek od pl. Wolności do ulicy 8 Maja. – Etap pierwszy zakładamy, że zmaterializujemy w roku przyszłym, bo jest to technicznie możliwe, żeby w jednym sezonie budowlanym dolny odcinek al. Niepodległości zrealizować. Według naszych szacunków koszt przebudowy al. Niepodległości na dolnym odcinku zamknie się w kwocie 5-6 mln złotych. Ostateczną kwotę pokaże przetarg – zaznaczył Gleba. Dodał przy tym, że na ukończeniu są prace projektowe związane z drugim etapem i dyskutowane są kwestie związane z rozwiązaniami parkingowymi wzdłuż muru aresztu śledczego. 

Jeżeli wykażemy sprawność i będziemy mieli przychylność organów opiniujących, i nie będzie takiej zwłoki, jak w przypadku pierwszego etapu, to realizacja całej inwestycji potrwa trzy lata, a więc od roku 2021 do 2023 – wskazał dyrektor. Zgodnie z zapisami projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2021-2035, łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wyniosą blisko 13,5 mln złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykuł„Gwiazda Betlejemska” znów pojawi się na niebie. Ostatni raz widziano ją 800 lat temu
Następny artykułZnakomity turniej, gospodarze na najwyższym stopniu podium! [DUŻO ZDJĘĆ]