Strona główna 0_Slider Projekt budżetu Świdnicy na 2021 rok. Przewidywany wielomilionowy deficyt, władze miasta...

Projekt budżetu Świdnicy na 2021 rok. Przewidywany wielomilionowy deficyt, władze miasta planują emisję obligacji

9

Niższe niż w 2020 roku dochody, większe wydatki na inwestycje i wynoszący blisko 14 mln złotych deficyt zakłada projekt przyszłorocznego budżetu Świdnicy. Wśród inwestycyjnych planów świdnickiego magistratu znalazły się m.in. remont al. Niepodległości oraz przebudowa kąpieliska przy ulicy Śląskiej.

Zgodnie z przedstawionym projektem, dochody budżetu w 2021 roku mają wynieść około 297 mln 824 tys. złotych, czyli o 2 mln 290 tys. zł mniej niż w budżecie na rok 2020 (po zmianach w trakcie roku – według stanu na 30 czerwca 2020). Z kolei wydatki miałyby pochłonąć 311 mln 810 tys. złotych, tj. o ponad 8 mln 581 tys. zł więcej niż w tegorocznym budżecie. To oznacza deficyt w wysokości 13 mln 986 tys. złotych i wzrost zadłużenia miasta, które na koniec 2021 roku ma wynieść ponad 127 mln 700 tys. złotych. 

W celu pokrycia przyszłorocznego deficytu, a także spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na 2021 rok planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 16,5 mln złotych. W sumie w ramach przyszłorocznego budżetu przewidziano spłatę zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10 mln 591 tys. złotych.

Na podstawie projektu wiadomo też, ile pieniędzy trafi na kontynuację i realizowanie nowych inwestycji. W 2021 roku świdnicki magistrat planuje przeznaczyć a ten cel ponad 47 mln 960 tys. złotych, czyli 15,4% planowanych wydatków budżetu miasta. Dla porównania, plan na 2020 rok zakładał kwotę 31 mln 324 tys. złotych, a po zmianach w trakcie roku (według stanu na 30 czerwca 2020) wydatki inwestycyjne ustalono na poziomie blisko 35 mln 125 tys. złotych. Na co trafią przyszłoroczne środki?

Jedną z największych inwestycji planowanych na przyszły rok jest przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej, która w 2021 roku ma pochłonąć 20 mln złotych. Również w 2021 roku ma się rozpocząć remont al. Niepodległości, który podzielono na trzy etapy: etap I – od pl. Wolności do ul. 8 Maja, etap II – od ul. 8 Maja do ul. Trybunalskiej, etap III od ul. Trybunalskiej do pl. Grunwaldzkiego. – W 2021 roku planuje się wykonanie prac na odcinku 390 m od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. Zakres prac obejmuje: przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę jezdni i budowę drogi rowerowej, przebudowę chodników po obu stronach jezdni na całej długości odcinka, przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, budowę zatoki autobusowej dla autobusów turystycznych wraz z miejscem odpoczynku dla turystów. Zostanie wybudowana zatoka postojowa dla samochodów osobowych oraz przebudowane skrzyżowanie z pl.1000-lecia Państwa Polskiego – stwierdzono w opisie rzeczowo-finansowym planowanych zadań inwestycyjnych. W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel 5 mln złotych.

Wśród innych planowanych inwestycji znalazły się: budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Leśnej (3,5 mln zł), budowa miejsc parkingowych lub przebudowa parkingów (100 tys. zł), wymiana oświetlenia w hali sportowej na Zawiszowie (200 tys. zł), przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę sieci miejskich dróg rowerowych (70 tys. zł), przebudowa kolektora deszczowego na Osiedlu Młodych (120 tys. zł). Spora część przyszłorocznych wydatków związana jest z rozpoczętymi już inwestycjami: rewitalizacją Parku Młodzieżowego, przebudową ulic: Kraszowickiej, Pogodnej, Jarzębinowej i Wrzosowej, modernizacją pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8, czy też rozbudową cmentarza komunalnego przy ulicy Słowiańskiej.

Z projektem budżetu Świdnicy na 2021 rok można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy.

/mn/

Poprzedni artykułNajpierw najlepszy beniaminek, a następnie hit w Świebodzinie
Następny artykułOświadczenie DIOZ w sprawie stada krów