Strona główna 0_Slider Modernizacja basenu letniego. Podejście piąte

Modernizacja basenu letniego. Podejście piąte

8

Największą pozycję w planach inwestycyjnych Świdnicy na 2021 rok stanowi modernizacja letniego kąpieliska przy ulicy Śląskiej. Projekt budżetu przewiduje na ten cel 20 mln złotych, a Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazuje, że na całość prognozuje się wydatek w wysokości 35 mln zł. Władze miasta bazują na tym samym pomyśle, którego realizacja nie mogła dojść do skutku przez ostatnie 4 lata.

Morze niemożności, czyli modernizacja kąpieliska po świdnicku

– Okres budowy obiektu przypada na pierwszą połowę XX wieku i określono na lata 1928-1930. (…) W chwili obecnej okładziny niecek basenowych są uszkodzone i nie nadają się do dalszej eksploatacji; (…) na powierzchni elementów żelbetowych występują uszkodzenia powstałe z długiego okresu eksploatacji. Dalsza eksploatacja obniża komfort użytkowania obiektu oraz pogarsza jego stan. Wokół niecek basenowych istnieje betonowa plaża basenowa. Na plaży licznie występują deformacje, uskoki, zarysowania i wyszczerbienia. Dalsze użytkowanie plaży w takim stanie nie jest możliwe – opisywał Włodzimierz Banaś, autor pierwszego (i wyrzuconego decyzją prezydent Świdnicy do kosza) projektu modernizacji basenu przy ul. Śląskiej.

25 listopada 2016 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę, na mocy której Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych. Na ten cel przeznaczone było trochę ponad 20 milionów złotych. ŚPWiK czterokrotnie ogłaszało przetargi na realizację robót. Wszystkie kończyły się unieważnieniem – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, za trzecim podejściem przez zupełny brak złożonych ofert, a podczas ostatniego przetargu z powodu problemu w sfinansowaniu inwestycji.

W ostatnim przetargu, przygotowanym w oparciu o wspomniany PFU, ŚPWiK informowało oferentów, że może przeznaczyć na inwestycję blisko 40 mln 713 tys. złotych. Do najnowszego zamówienia na przebudowę wodnego kompleksu zgłosiło się pięć firm. Najniższą cenę zaproponowała firma MTM Budownictwo z Tarnowa, która jest gotowa zrealizować inwestycję za 35 mln 466 tys. złotych, najwyższą – spółka Strabag z ofertą opiewającą na 39 mln 940 tys. złotych.

W tym roku po raz pierwszy od wielu lat basen latem był zamknięty. Inwestycja ostatecznie została ŚPWiK odebrana, a odpowiedzialność za niezrealizowanie modernizacji zrzucono na prezesa Jacka Sochackiego, który niespodziewanie został odwołany ze stanowiska przez Radę Nadzorczą.

Pomysły bez zmian

W sierpniu tego roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska obiecywała radnym przedstawienie nowych planów, dotyczących modernizacji basenu. Do takiej prezentacji nie doszło, radni w projekcie budżetu miasta na 2021 mogą przeczytać lakoniczną informację o przeznaczeniu 20 mln złotych na tę inwestycję. „Realizacja zadania dotyczy przebudowy niecek basenowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego kąpieliska otwartego przy ul. Śląskiej 35-37, zlokalizowanego na terenie działki nr 3156, 3157, 3158 obr. Śródmieście. Gmina jest w posiadaniu programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia (PFU). Na jego podstawie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i przebudowa basenów odkrytych. PFU zakłada także budowę budynku technologii basenowej.” – czytamy w uzasadnieniu. Mimo niepowodzeń nie ma żadnej rewizji oczekiwań co do modernizacji.

Na podstawie PFU powstała koncepcja architektoniczno-urbanistyczna:

W północnej części opracowania planuje się lokalizację wydzielonej niskim ogrodzeniem części rekreacyjnej, w skład której wchodzić będą baseny sportowe, rekreacyjne, brodzik, wodny plac zabaw, zjeżdżalnie, tarasy wypoczynkowe oraz wieżę ratowników. Projektowane niecki ze stali nierdzewnej oraz wodny plac zabaw wkomponowane będą w istniejące niecki żelbetowe. Pomiędzy nieckami projektuje się tarasy wypoczynkowe zacieniane przez żagle solarne. Przestrzeń pod tarasami planuje się pogłębić i przeznaczyć na zbiorniki przelewowe i komory pomp. Wokół basenów i tarasów wypoczynkowych planuje się budowę nowych plaż o nawierzchni syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi tj. brodziki (nogomyje) z prysznicami, ławki, siedziska, oprawy oświetleniowe.

W pobliżu wydzielonej części basenowej, na terenie trawiastym projektuje się przebieralnie z prysznicami. Po wschodniej części basenów planuje się budowę nowych trybun, ukształtowanych na istniejącej skarpie oraz zacienionych altan wypoczynkowych.

W północnym narożniku terenu opracowania planuje się lokalizację plaży piaszczystej wygrodzonej niskim ogrodzeniem oraz wysokimi trawami.

Za nieudane przygotowanie zapłaciła spółka wodociągowa

Spółka wodociągowa poniosła spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. – Kwota wydatków poniesiona na prace związane z przygotowaniem do remontu basenu od 2017 roku wyniosła około 1 mln zł. Są to m.in. koszty eksploatacyjne, czyli podatek od nieruchomości – 290 706 zł, amortyzacja – 183 420 zł, audyty rekompensat i pozostałe koszty – 33 604 zł. To także nakłady modernizacyjne, czyli m.in.: przygotowanie założeń do planu funkcjonalno-użytkowego, weryfikacja dokumentacji projektowej – 115 975 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej – 162 850 zł, usługi prawne i doradcze – 255 728 zł – wyliczył wiceprezydent Jerzy Żądło w odpowiedzi na zapytanie złożone przez radnego Jana Jaśkowiaka. W ramach umowy z miastem środki zostały do ŚPWiK zwrócone, ale wkrótce potem prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska podjęła bezprecedensową w historii miasta decyzję o wypłacie ze spółki dywidendy w wysokości miliona złotych.

Sąsiedzi już zmodernizowali

2 lata od podjęcia decyzji wystarczyły, by gruntownie zmodernizować poniemiecki kompleks basenów letnich w sąsiadującym z powiatem świdnickim Jaworze. Z zadbanych kąpielisk miejskich cieszą się także mieszkańcy Strzegomia i Świebodzic.

Basen w Jaworze został wybudowany, podobnie jak świdnicki, przed II wojną światową na potrzeby przygotowań do olimpiady. W 2018 roku władze miasta podjęły decyzję o zmodernizowaniu nieczynnego kompleksu. Na projekt mieli wpływ sami mieszkańcy, z którymi szeroko konsultowano planowane zmiany. Prace ruszyły w kwietniu 2019 roku i pod koniec lipca 2020 baseny zostały udostępnione. Na gości czekały zjeżdżalnie, tory wodne 16 i 25 metrowe, atrakcje dla najmłodszych, skocznie 5, 3, i 1-metrowe wykonane ze stali nierdzewnej. Inwestycję zrealizowano z budżetu Jawora za ok. 22 miliony złotych.

Poniemiecki kompleks basenów w Strzegomiu został zmodernizowany w 2009 roku i jako pierwszy w Polsce mógł się pochwalić nieckami ze stali nierdzewnej oraz podgrzewaną wodą. Do dzisiaj to jeden z najchętniej odwiedzanych basenów w powiecie.

W latach 2015/16 modernizację przeszło letnie kąpielisko w Świebodzicach. Prace kosztowały ok. 4 milionów złotych.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

Poprzedni artykułŚwiąteczne przygotowania na świdnickim Rynku. Nie będzie bożonarodzeniowego jarmarku, ale szopki nie zabraknie [FOTO]
Następny artykułNajlepszy materac dla dziecka do łóżeczka – jaki powinien być?