Strona główna 0_Slider Jaki będzie budżet Świdnicy na 2021 rok? Głosowanie już we wtorek

Jaki będzie budżet Świdnicy na 2021 rok? Głosowanie już we wtorek

2

29 grudnia Rada Miejska w Świdnicy podejmie decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok. Jaki będzie? Dochody mają być niższe niż w 2020 roku, większe będą jednak wydatki na inwestycje, wśród których znalazły się m.in. remont al. Niepodległości oraz przebudowa kąpieliska przy ulicy Śląskiej. Projekt budżetu Świdnicy na 2021 zakłada deficyt wynoszący blisko 14 mln złotych.

Zgodnie z przedstawionym projektem, dochody budżetu w 2021 roku mają wynieść około 297 mln 824 tys. złotych, czyli o 2 mln 290 tys. zł mniej niż w budżecie na rok 2020 (po zmianach w trakcie roku – według stanu na 30 czerwca 2020). Z kolei wydatki miałyby pochłonąć 311 mln 810 tys. złotych, tj. o ponad 8 mln 581 tys. zł więcej niż w tegorocznym budżecie. To oznacza deficyt w wysokości 13 mln 986 tys. złotych i wzrost zadłużenia miasta, które na koniec 2021 roku ma wynieść ponad 127 mln 700 tys. złotych. Obecnie dług miasta wynosi blisko 112 mln zł. – Według stanu na 16.12.2020 r. zadłużenie ogółem – 111.937.684,99 zł. W tym zadłużenie z tytułu kredytów, obligacji, pożyczek – 109.609.014,92 zł i zobowiązania wymagalne 2.328.670,07 zł (głównie MZN) – wylicza Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

W celu pokrycia przyszłorocznego deficytu, a także spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na 2021 rok planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 16,5 mln złotych. W sumie w ramach przyszłorocznego budżetu przewidziano spłatę zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10 mln 591 tys. złotych.

Na podstawie projektu wiadomo też, ile pieniędzy trafi na kontynuację i realizowanie nowych inwestycji. W 2021 roku świdnicki magistrat planuje przeznaczyć a ten cel ponad 47 mln 960 tys. złotych, czyli 15,4% planowanych wydatków budżetu miasta. Dla porównania, plan na 2020 rok zakładał kwotę 31 mln 324 tys. złotych, a po zmianach w trakcie roku (według stanu na 30 czerwca 2020) wydatki inwestycyjne ustalono na poziomie blisko 35 mln 125 tys. złotych. Na co trafią przyszłoroczne środki?

Jedną z największych inwestycji planowanych na przyszły rok jest przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej, która w 2021 roku ma pochłonąć 20 mln złotych. Również w 2021 roku ma się rozpocząć remont al. Niepodległości, który podzielono na trzy etapy: etap I – od pl. Wolności do ul. 8 Maja, etap II – od ul. 8 Maja do ul. Trybunalskiej, etap III od ul. Trybunalskiej do pl. Grunwaldzkiego. W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel 5 mln złotych.

Wśród innych planowanych inwestycji znalazły się: budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Leśnej (3,5 mln zł), budowa miejsc parkingowych lub przebudowa parkingów (100 tys. zł), wymiana oświetlenia w hali sportowej na Zawiszowie (200 tys. zł), przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę sieci miejskich dróg rowerowych (70 tys. zł), przebudowa kolektora deszczowego na Osiedlu Młodych (120 tys. zł). Spora część przyszłorocznych wydatków związana jest z rozpoczętymi już inwestycjami: rewitalizacją Parku Młodzieżowego, przebudową ulic: Kraszowickiej, Pogodnej, Jarzębinowej i Wrzosowej, modernizacją pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8, czy też rozbudową cmentarza komunalnego przy ulicy Słowiańskiej.

Z projektem budżetu Świdnicy na 2021 rok można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy.

Sesja budżetowa zwołana została na 29 grudnia 2020 roku, rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie prowadzona w trybie zdalnym. Oprócz budżetu, radni zajmą się również 13 innymi projektami uchwał. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2021-2035.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2021 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu przez jej przewodniczącego,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu,
e) odczytanie oświadczeń Klubów Radnych dotyczących projektu budżetu,
f) podjęcie uchwały budżetowej.

 1. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.11.2020 r.
 3. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 4. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXIV sesji Rady Miejskiej:

 • XXIV/1. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2021 r.”,
 • XXIV/2. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023”,
 • XXIV/3. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2025”,
 • XXIV/4. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica,
 • XXIV/5. w sprawie określenia stawek opłat za wynajem powierzchni szkoleniowych i biurowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 i w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39-40 (…),
 • XXIV/6. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXIV/7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XXIV/8. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 • XXIV/9. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2021-2023”,
 • XXIV/10. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica”,
 • XXIV/11. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Bolka II Małego, Księcia Świdnicko – Jaworskiego,
 • XXIV/12. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 • XXIV/13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułSpołeczne lodówki czekają na poświąteczne jedzenie
Następny artykułOd poniedziałku nowe ograniczenia. Zamknięte hotele, baseny, lodowisko, część sklepów w galeriach handlowych