Strona główna 0_Slider Drugie podejście do remontu zapory zalewu Witoszówka. Podano nowy termin zakończenia prac

Drugie podejście do remontu zapory zalewu Witoszówka. Podano nowy termin zakończenia prac

2

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, odpowiadające za świdnicki zalew Witoszówka, ogłosiło kolejny przetarg na przeprowadzenie prac naprawczych przy zaporze zbiornika. Poprzednie zamówienie zostało unieważnione, bowiem jedyna oferta złożona w postępowaniu przekroczyła zakładany przez Wody Polskie budżet o niemal 800 tys. złotych. Od wykonania remontu zależy, czy poziom wody na akwenie powróci do pierwotnego stanu.

Przypomnijmy, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, będącego właścicielem i zarządcą zalewu, podczas przeprowadzonej w maju 2020 roku okresowej kontroli zbiornika stwierdzono „nieprawidłowości wykluczające możliwość użytkowania obiektu budowlanego”. 15 maja podjęto decyzję o obniżeniu poziomu wody „ze względu na realne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”. Zapowiedziano również przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.

W kolejnych miesiącach informowano, że pierwszym krokiem podjętym przez Wody Polskie będzie naprawa zasuw, które w opinii inspektora nadzoru budowlanego są w bardzo złym stanie technicznym, niepozwalającym na dalszą eksploatację. Wstępnie planowano, że prace umożliwiające przywrócenie poprzedniego poziomu wody na zalewie zrealizowane zostaną w IV kwartale 2020 roku. W połowie września ogłoszono przetarg na wykonanie remontu, do którego zgłosiła się tylko jedna firma, oferując realizację prac za ponad 1 mln 479 tys. złotych. Wody Polskie planowały jednak przeznaczyć na ten cel jedynie 600 tys. złotych. – Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pod nazwą „Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej zbiornika wodnego Witoszówka II” w Świdnicy został unieważniony w związku ze złożeniem oferty znacznie przekraczającej kwotę, jaką Wody Polskie zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W najbliższym czasie planowane jest powtórne przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy – tłumaczyli w połowie listopada pracownicy Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

Zapowiedzi te właśnie doczekały się realizacji. Wody Polskie ogłosiły drugi przetarg na wykonanie niezbędnych prac naprawczych w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z wydaną 3 września 2020 roku decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, użytkowanie zalewu zostało ograniczone do czasu „obowiązkowego usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów zbiornika wodnego Witoszówka II w Świdnicy, w tym remontu lub wymiany stalowych zamknięć budowli zrzutowej”. Tym samym dopiero po zakończeniu planowanych prac możliwe będzie przywrócenie pierwotnego poziomu wody. Od tego z kolei uzależnione jest wznowienie działalności bosmanatu i wypożyczalni sprzętów wodnych.

Zalew Witoszówka został oddany do użytkowania w 1979 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach PGW Wody Polskie, remont i konserwację urządzeń upustowych przeprowadzono ostatnio w 1991 roku, częściowy remont płyt zapory zrealizowano w 1998 roku, natomiast odmulenie dna zalewu wykonano ostatnio w roku 2001.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułEmocji na parkiecie nie zabrakło
Następny artykułWeekend z drezynami-Warszawami