Strona główna 0_Slider Świdnicki program in-vitro o krok bliżej startu. Wybrano klinikę, która zajmie się jego...

Świdnicki program in-vitro o krok bliżej startu. Wybrano klinikę, która zajmie się jego realizacją

0

38 par będzie mogło skorzystać z miejskiego programu dofinansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego in-vitro. Świdnicki magistrat właśnie wybrał firmę, która zajmie się jego realizacją w latach 2020-2023.

Akcja zbierania podpisów pod projektem ws. dofinansowania in-vitro

Przypomnijmy, 11 lutego do Urzędu Miejskiego w Świdnicy skierowana została petycja dotycząca wdrożenia miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in-vitro, pod którą podpisało się 842 mieszkańców. – Leczenie bezpłodności jest coraz większym zjawiskiem. Osoby dotknięte tą chorobą mogą korzystać jedynie z leczenia komercyjnego, które jest dla wielu mieszkanek i mieszkańców zbyt kosztowne. Osoby te czują się osamotnione w swoim problemie, pozbawione wsparcia, a przede wszystkim realnie nie mają szans na powiększenie rodziny. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie programu, który zapewni równy dostęp mieszkanek i mieszkańców Świdnicy do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego – tłumaczyła wcześniej Anna Gromek, inicjatorka wprowadzenia miejskiego programu in-vitro.

W maju obywatelska inicjatywa trafiła pod obrady Rady Miejskiej. Po burzliwej dyskusji petycję złożoną przez Annę Gromek poparło wówczas 14 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Gaszyński, Grudziński, Kempa, Kuc, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wołosz, Żurek), a ośmiu było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik). Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Decyzja radnych oznaczała, że do prac nad programem dofinansowania in-vitro mógł przystąpić świdnicki magistrat, który właśnie przedstawił projekt programu.

Według różnych źródeł, problem niepłodności dotyczy ok 10-15% populacji kraju. Można więc przyjąć, że w analogicznych proporcjach problem ten dotyka populację Świdnicy. Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, dla populacji mieszkańców Gminy Miasto Świdnica w wieku 25-40 lat w liczbie ok. 12500 osób (dane GUS na 30 czerwca 2019 r.), wielkość niepłodnej populacji można szacować na ok. 15% (tj. 1875 osób). Z tego, około 2% par będzie kwalifikowało się do podjęcia leczenia metodami wspomagania rozrodu IVF/ICSI, czyli jest to około 38 par. Możliwość skorzystania z Programu będą miały osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Świdnica (są zameldowane na terenie Gminy Miasto Świdnica od min. 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu) – wyliczono w przygotowanym programie polityki zdrowotnej “Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”.

Jak stwierdzono w programie, jego głównym celem jest “zapewnienie w latach 2020-2023, mieszkańcom Świdnicy, dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których zdiagnozowana została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia. Skuteczne wdrożenie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne u maks. 38 par będących mieszkańcami miasta Świdnicy w latach 2020-2023”. Wśród szczegółowych celów programu wymieniono: obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasto Świdnica, zwiększenie o 20% skuteczności leczenia par zgłoszonych do programu, z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne dostępne metody jej leczenia.

25 września Rada Miejska w Świdnicy większością głosów opowiedziała się za przyjęciem programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”. Z kolei 2 listopada rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wybór realizatora programu, który będzie odpowiadał za m.in. przeprowadzenie kwalifikacji par chcących skorzystać z programu, wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego, zapewnienie pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom programu, czy też prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowo-księgowej z realizacji programu. Tymi zadaniami zajmie się Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA z Gdańska, z oddziałem we Wrocławiu.

Świdnicki program ma być prowadzony od listopada 2020 do grudnia 2023 roku. Koszt jego realizacji to 190 tys. złotych.

/mn/